×
 

Om Innovitaskolan Rönninge

Vi ser vår tids möjligheter och undervisar därför inte våra elever för en statisk nutid, vi förbereder dem för varje framtid. Hos oss går barn och elever från förskola till årskurs 5.

Nyfikenhet och lust att lära

Vi tror på våra barn och elever och att kunskapsutvecklingen inte har ett tak. Många av våra anställda har arbetat i väldigt många år på skolan och vi är en organisation där trygghet, respekt för varandra, nyfikenhet och lust att lära är utgångspunkten för både barn, elever och anställda.

Vi strävar efter goda relationer med idrottsföreningar för att kunna erbjuda våra elever en fot in i idrottslivet. I det absoluta närområdet finns en mindre skog som vi ofta besöker och vår skolgård med kuperad skogsmiljö garanterar ditt barn stimulans, samt lek- och lärglädje.

För varje framtid

Vi lever i en värld som rör sig allt snabbare. Vi möts ständigt av nya utmaningar, men också möjligheter. Med fokus på framtidens kompetenser utbildar vi våra elever till att bli trygga individer som kan kommunicera fritt och röra sig obehindrat i det nya digitala landskapet. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever rätt förutsättningar i en föränderlig värld.

Om oss som jobbar här

Vi tycker att det är viktigt med samarbete och gemenskap, därför hjälps vi åt med elevernas allra bästa i åtanke varje dag. Alla våra klasslärare och mentorer har hög kompetens och inom varje avdelning på förskolan finns legitimerade förskollärare. Vår rektor har en lärarexamen i botten samt fortbildning inom bland annat specialpedagogik och en rektorsexamen.

Våra lokaler

På Innovitaskolan Rönninge möter ditt barn en fantastisk miljö med gamla anor; skolhuset är en del av det gamla sanatoriet i området, medan förskolehuset är nybyggt. Vår verksamhet omfattar en förskola fördelade på fyra avdelningar, en grundskola från förskoleklass till årskurs 5 samt fritidshem. Skolan har även en egen idrottssal och ett eget tillagningskök.

Förskolebarn äter mellanmål ute i naturen.
Tre elever på Innovitaskolan jobbar med en läsplatta.

Samarbeten på skolan

Vi kombinerar höga ämneskunskaper med samarbeten inom närings- och föreningslivet. Barnen och eleverna får jobba i projekt kopplade till bland annat Generation Pep, som tillsammans med oss som skola ser till att hälsa och rörelse är en naturlig del av skoldagen. Vi samarbetar även med RISE vilket innebär att eleverna får möta experter från olika vetenskaper.

Skolan arbetar aktivt för samarbeten med idrottslivet i kommunen för att kunna erbjuda våra barn och elever en väg in i idrottslivet och givetvis ett hälsosamt liv.

Ökad rörelse på skolan

På vår skola skapar vi möjlighet för ökad aktivitet och trivsel på rasterna. Vi har styrda rastaktiviteter och rastvärdar som finns tillgängliga för eleverna. Aktiviteterna kan vara allt från kullekar och utebandy till att kasta prick m.m. Dessa aktiviteter styrs upp av personalen varje dag och eleverna får möjlighet att vara med när de vill. 

Syftet med organiserad rastverksamhet är att bygga goda vänskapsrelationer och främja värderingar som inkludering, vänlighet och respekt samt förebygga konflikter och mobbning. Genom organiserad rastverksamhet ökar vi också tryggheten och gemenskapen för eleverna.

Två elever åker rutschkana tillsammans.