×
 

Lämna synpunkter

Att lämna ett klagomål

Enligt skollagen ska huvudmannen, alltså nivån över rektor, ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål på utbildningen. Om du inte är nöjd med för- eller grundskolans verksamhet eller hälso- och sjukvård kan du kontakta huvudmannen genom att fylla i formuläret via knappen nedan. När du lämnat dina synpunkter skickas dessa direkt till huvudmannen och du får en bekräftelse på att synpunkterna tagits emot. Inom en vecka får du som lämnat ditt namn svar på hur ditt klagomål hanteras och utreds.

Förskolebarn på Innovitaskolan lär sig om plantor.

Synpunkter på verksamheten 

Vår verksamhet utvecklas hela tiden, och utbildningen vi erbjuder ska vara av högsta kvalitet. Dina åsikter är viktiga för oss och du kan alltid vända dig till oss om vi behöver genomföra förbättringar eller ändringar gällande förskolan eller grundskolan. När du lämnat dina synpunkter skickas de direkt till huvudmannen. Har du lämnat ditt namn får du en bekräftelse på att ditt klagomål har mottagits inom tre dagar. Inom en vecka får du svar på hur ditt klagomål hanteras och utreds. 

Prata med skolan först

Har du synpunkter eller klagomål på verksamheten bör du i första hand vända dig till skolan eller aktuell skolpersonal. Skulle du inte få den hjälp du vill av personal på förskolan/grundskolan bör du som nästa steg kontakta rektorn. Synpunkter och klagomål kan lämnas på flera sätt: skriftligt, muntligt eller via besök.

Synpunkter om hälso- och sjukvården 

Vi strävar efter en hälso- och sjukvård av hög kvalitet och därför är det viktigt för oss att du som har synpunkter på hälso- och sjukvården i elevhälsan kan vända dig till oss med dina synpunkter. Vi tar gärna emot såväl positiv som negativ kritik angående skolans medicinska och psykologiska verksamhet. På så sätt kan vi bemöta dina synpunkter och genomföra eventuella förbättringar.

Prata med skolan först

Har du synpunkter eller klagomål på hälso- och sjukvården bör du i första hand vända dig till skolan och berörd personal – skolsköterska, skolläkare eller psykolog. Om du efter detta känner att du inte fått den hjälp du behöver är du välkommen att kontakta rektorn. Du kan lämna synpunkter och klagomål skriftligt, muntligt eller via ett besök. 

Mellanstadieelev som läser en bok i en skolmiljö.