×
 

Grundskola på Innovitaskolan Rönninge

Med fokus på framtidens kompetenser utbildar vi våra elever till att bli trygga individer i en föränderlig värld.

Förskoleklass till årskurs 5

Grundskolan på Innovitaskolan Rönninge omfattar förskoleklass upp till årskurs 5 med ungefär 25 elever i varje klass. Eleverna byter endast klasslärare/mentorer vid tre tillfällen under sin skolgång vilket bidrar till trygghet och goda relationer mellan elever och personal.

Lärarna följer en pedagogisk röd tråd och tillgängligheten i våra klassrum är utformat utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Vi screenar regelbundet våra elevers kunskaper för att tidigt upptäcka var vi behöver sätta in extrainsatser och för att hela tiden forma undervisningen utifrån elevernas individuella och gemensamma behov.

Digitala verktyg i undervisningen

Vi har tillgång till digitala verktyg i form av iPads och Chromebooks i alla klasser. Från årskurs 4 har varje elev en egen chromebook och en stor del av elevernas arbete görs i Google classroom, där lärare och elever kan samarbeta och tillsammans jobba framåt med elevens lärande.

Vi strävar efter att alla våra lärare är legitimerade och om så inte är fallet så läggs en plan tillsammans med rektor för att säkerställa behörighet och legitimation. Vi arbetar aktivt med trivselprogrammet som är ett program för aktivitet och inkludering i skolan där vänliga och respektfulla trivselledare skapar möjligheter för ökad aktivitet på rasterna samt fokus på ökad fysisk aktivitet.

För varje framtid

Vi lever i en värld som rör sig allt snabbare. Vi möts ständigt av nya utmaningar, men också möjligheter. Med fokus på framtidens kompetenser utbildar vi våra elever till att bli trygga individer som kan kommunicera fritt och röra sig obehindrat i det nya digitala landskapet. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever rätt förutsättningar i en föränderlig värld.

Moderna verktyg och metoder

Som komplement till den traditionella undervisningen får våra barn och elever tillgång till moderna verktyg och metoder. Det innebär användning av digitala hjälpmedel såväl som att vi går utanför skolans väggar. Vi provar nytt, utvärderar och delar vår kunskap med varandra.

Framtidens kompetenser

Barnen och eleverna får rätt förutsättningar att lyckas tack vare skolans fokus på framtidens kompetenser. Vi stärker deras praktiska och teoretiska kompetens genom att arbeta med problemlösning, ledarskap, nätverkande, entreprenörskap, kommunikation samt hälsa och välbefinnande. Områden som blir allt viktigare.

Engagera varje elev

Genom att skapa intresse för hur kunskapen används engagerar vi varje elev. Att göra undervisningen spännande och engagerande är viktigt enligt modern forskning. Det är också nyckeln till motivation och framgång. Framtiden är spännande och det ska vår undervisning också vara. För alla.

Elev på Innovitaskolan sitter vid sin bänk i klassrummet.