×
 

Förskolan på Innovitaskolan Rönninge

Vi ser vår tids möjligheter och förbereder barnen för en dynamisk framtid, på deras väg in i grundskolan. Våra pedagoger förankrar allt arbete i läroplanen.

Gemenskap över åldersgränserna

På vår förskola arbetar vi med åldersblandade grupper på fyra avdelningar. Barnen lär av varandra – från sina äldre, yngre och jämnåriga kamrater. Detta för att skapa livslånga vänskapsband över åldersgränserna.

Nyfiket upptäckande i skogsmiljö

Vi har tillgång till en fantastisk gård där vi har kluriga och engagerande aktiviteter, och vi är ofta utomhus för att träna motorik och dra nytta av den vackra utemiljön. Förskolan leds av två ansvariga som arbetat i många år hos oss och därmed kan verksamheten väldigt väl, och utöver dem har vi legitimerade förskollärare på varje avdelning.

För varje framtid

Vi lever i en värld som rör sig allt snabbare. Vi möts ständigt av nya utmaningar, men också nya möjligheter. Med fokus på framtidens kompetenser kombinerar vi traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder, för att ge våra barn och elever rätt förutsättningar i en föränderlig framtid.

Introduktion till förskolan

Vi anpassar introduktionen efter varje barn, alla behöver vi olika tillvägagångssätt och tidsspann för att känna oss bekväma i en ny miljö. Barnet får börja med några kortare dagar på förskolan där du som vårdnadshavare får vara med som ett tryggt stöd.

Du och ditt barn får under dessa dagar lära känna pedagogerna och de andra förskolebarnen. Då det väl är dags att säga hejdå kan det vara jobbigt för både barnet och dig som vårdnadshavare de första gångerna men efter hand kommer dessa stunder bytas ut till efterlängtad lek med de nyfunna kompisarna.

Tips inför första dagen på förskolan

– Förbered genom att namnmärka barnets alla tillhörigheter.

– Informera oss om eventuella allergier och specialkost.

– Dubbelkolla att vi har rätt kontaktuppgifter till samtliga vårdnadshavare.

– Ta med ombyte och ytterkläder efter alla väder för lek både inomhus och utomhus.

– Det kan även vara bra att ta med något som gör att barnet känner sig trygg, kanske är det ett gosedjur, filt eller napp.

– Kom ihåg att barnet tittar på vad du gör – om du visar att detta är en rolig och trygg plats känner barnet också det så småningom.

– Vi ser fram emot att träffa er!

Ett barn på förskolan som är ute på en lekplats

Har du frågor om vår förskola?

Kontakta gärna våra förskoleansvariga ifall du har frågor eller behöver hjälp med ansökan.