×
 

Fritids på Innovitaskolan Södertälje

Här får barn och elever utforska och växa genom ett verklighetsbaserat lärande, även utanför skolbänken.

Trygghet och kunskap

På vårt fritids arbetar vi utifrån Innovitaskolan Södertäljes vision – att vi ska vara det självklara valet för dig med höga krav på trygghet och kunskap. Vi har tre avdelningar; förskoleklass–årskurs 1, årskurs 2–3 och Klubb. Vår verksamhet utgår från läroplanen och erbjuder en bredd av aktiviteter som är lärande, utvecklande och stimulerande. Här strävar vi efter att ge eleverna ett heldagslärande där skola och fritids kompletterar varandra.

Elever i förskoleklass som deltar i utomhusaktiviteter på fritids

Möjlighet att påverka aktiviteter på fritids

Lärandet är situationsstyrt och upplevelsebaserat, vi strävar efter att utgå från elevernas behov, intressen och deras egna initiativ. Vi tycker också det är viktigt att ge möjlighet till återhämtning, vila och fri lek. Rörelse är något vi värdesätter och vi erbjuder fysisk aktivitet i olika former varje dag. Aktiviteterna bedrivs både inomhus och utomhus och eleverna har möjlighet att påverka genom samlingar och fritidsråd.

Verklighetsbaserat lärande

Vårt fritids är platsen där ny kunskap kommer till liv genom upplevelsebaserade, lustfyllda och utmanande aktiviteter. Hos oss får eleverna ta del av ämnesövergripande temaarbeten tillsammans med organisationer och föreningar.

Genom att arbeta praktiskt skapas meningsfulla sammanhang där eleverna har inflytande över sin fritidstid. Här uppmuntrar vi våra elever att förverkliga sina idéer.

Nyfikenhet, kreativitet och innovationskraft

Med avstamp i EU:s åtta nyckelkompetenser låter våra fritids nyfikenhet, kreativitet och innovationskraft ta plats. Våra digitala verktyg och internationella perspektiv bidrar till att utmana eleverna att tänka nytt, samarbeta och lösa problem.

Med ett helhetsperspektiv kring individen tar vi aktivitet och rörelseglädje på stort allvar. Att utveckla förståelse för balansen mellan aktivitet och vila är en förutsättning för att lyckas i en föränderlig värld. Ett aktivt liv ökar både koncentrationsförmågan och det psykiska välbefinnandet.

Ett lärande för livet

På vårt fritids skapas lärande för livet bortom skolbänken. Här har eleverna en trygg plats där vi förbereder dem inför en föränderlig framtid!

En elev i mellanstadiet som målar i en kreativ miljö på fritids

Har du frågor om vårt fritids?

Kontakta gärna vår fritidsansvarig som kan svara på dina frågor och hjälpa dig att söka till vårt fritids.