×
 

Om Innovitaskolan Södertälje

Vi ser vår tids möjligheter och undervisar därför inte våra elever för en statisk nutid, vi förbereder dem för varje framtid. Hos oss går elever från förskoleklass till årskurs 9.

Väletablerad skola med högkvalitativ undervisning

Vi har som målsättning att alltid tillhandahålla undervisning av högsta kvalitet med elevens behov i centrum. Skolan startade 1998 och har successivt vuxit. När du kommer till skolan möts du av en inkluderande kultur som vuxit fram under de drygt 20 år som skolan har funnits.

Elevens behov i centrum

Våra elever ska känna att personalen har ett stort fokus och engagemang för att alla elever ska nå sin fulla potential. Vi har ett väl utvecklat värdegrundsarbete som de många legitimerade lärarna, speciallärare, socialpedager, skolsköterska, kurator, skolpysklolog och skolläkare driver tillsammans med skolledningen.

För varje framtid

Vi lever i en värld som rör sig allt snabbare. Vi möts ständigt av nya utmaningar, men också möjligheter. Med fokus på framtidens kompetenser utbildar vi våra elever till att bli trygga individer som kan kommunicera fritt och röra sig obehindrat i det nya digitala landskapet. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever rätt förutsättningar i en föränderlig värld.

Om oss som jobbar här

På Innovitaskolan Södertälje har vi engagerade och kunniga lärare och pedagoger som varje dag gör sitt yttersta för att varje elev ska nå sin fulla potential. Vi har hög andel legitimerade lärare som har ett varierat lektionsupplägg med elevernas behov, motivation och mående i fokus.

Våra lokaler

Vårt låg- och mellanstadie finns i de lokaler som tidigare tillhört Genetaskolan medan vårt högstadium bedriver sin verksamhet i en nyare byggnad som stod klar hösten 2015. Skolan har en egen idrottshall. Matsal och kök finns i en egen byggnad som också innehåller våra slöjdsalar.

Elever i högstadiet som får hjälp av en lärare på Innovitaskolan Södertälje
Två flickor i mellanstadiet som studerar på Innovitaskolan Södertälje

Samarbeten på skolan

Vi kombinerar höga ämneskunskaper med samarbeten inom närings- och föreningslivet. Barnen och eleverna får jobba i projekt kopplade till bland annat Generation Pep, som tillsammans med oss som skola ser till att hälsa och rörelse är en naturlig del av skoldagen. Vi samarbetar även med RISE vilket innebär att eleverna får möta experter från olika vetenskaper.

Vi ser också värdet i att samarbeta med lokalt näringsliv och föreningar. Det kan ske i form av studiebesök, gästföreläsare eller olika idrottsaktiviteter tillsammans med de närliggande idrottsföreningarna.