Lilla Aktuellt uppmärksammar Innovitaskolans framtidstema

Lilla Aktuellt besökte Innovitaskolan Nyköping för att uppmärksamma elevernas innovationer och prototyper inom framtidstemat "framtidens hjälparbete".

Under förra veckans Innovate Challenge fick eleverna på alla Innovitaskolor testa och prototypa för att komma fram till innovativa lösningar på olika samhällsproblem inom framtidstemat “framtidens hjälparbete”. 

Detta uppmärksammades av Lilla Aktuellt, SVT, som besökte Innovitaskolan Nyköping för att se vilka innovationer eleverna tagit fram där. SVT:s reporter intervjuade eleverna som fick förklara idén bakom, och funktionen med, sina prototyper. 

Agnes Lind, 13 år, berättar i inslaget om att hon och hennes grupp har byggt en drönare som med hjälp av en värmekamera ska kunna hitta personer som begravts under rasmassor. En idé som vuxit fram som ett steg mot att vilja hjälpa de jordbävningsdrabbade i Turkiet och Syrien.