Innovitaskolan Vällingby Park startar högstadium

Från och med hösten 2023 kan eleverna gå på skolan ända upp till högstadiet. På så sätt får de en mer samlad skolgång med större trygghet och kontinuitet i kunskapsutvecklingen. Här berättar Monica Fernqvist, biträdande rektor på skolan, mer om innebörden av vårt nya högstadium.

Elever på Innovitaskolan får hjälp av en lärare.

Vad innebär det för barnen och eleverna på skolan? 

- Att vi nu får möjlighet att öppna högstadium innebär givetvis en större trygghet för eleverna då de får går kvar på samma skola ända till årskurs 9. Elevernas sociala relationer som de redan skapat kan fortsätta och utvecklas. De får även en kontinuitet i sin kunskapsutveckling eftersom mellanstadiet och högstadiet är i samma hus och ett nära samarbete kan ske mellan lärarna i alla ämnen, berättar Monica.

- Förra året bytte vi varumärke och började arbeta med nya pedagogiska koncept som vi kallar Innovita Skills. Eleverna har precis kommit in i det nya arbetssättet och får möjlighet att utveckla dessa förmågor som vi tror kommer ge eleverna fler chanser till olika val i framtiden. 

Vad innebär det för medansvariga på skolan? 

- Vår tanke är att öppna upp en årskurs i taget. Nu har vi förskola till årskurs 6 och läsåret 23/24 kommer vi ha förskola till årskurs 7 osv. Men skulle vi känna att förändringen med att öppna högstadium fungerar mycket bra kan det vara så att vi öppnar upp för både årskurs 8 och 9 läsåret 24/25, förklarar Monica.

- När skolvalet är gjort i februari kommer vi att sätta ut annonser för att anställa ytterligare lärare. Här finns alla lediga tjänster inom Innovitaskolan: https://innovitaskolan.se/om/jobb/#lediga-jobb

Vad innebär öppet hus och när har ni det för högstadiet?

- Torsdagen den 19 januari har vi öppet hus för hela grundskolan, det gäller även för högstadiet. Vår besöksadress är Östersundsgatan 5 i Vällingby. Skolan ligger 3 minuter gångavstånd från Råcksta tunnelbanestation. Då är alla som vill välkomna, säger Monica.

Vad kommer hända på ert öppna hus?

- Först samlas vi i vår fina matsal där vi har information om skolan och dess organisation. Därefter kommer besökarna att få testa på några av våra olika Innovita Skills: Explore, Innovate och Balance, berättar Monica.

- Slutligen kommer alla få gå runt och titta på skolans lokaler. På vårt öppna hus kommer man att få möta lärare, fritidspersonal, rektor och administratör som kan svara på olika frågor.