Säg hej till rektor Magnus!

“Att skapa en trygg och inbjudande skola där alla känner sig välkomna”. Det är enligt Magnus Andersson, rektor på Innovitaskolan Södertälje grunden för att skapa en bra skolgång för både elever och lärare. Innovitaskolan Södertälje har blivit utnämnd till en av världens 100 bästa skolor av World Education Week. I den här intervjun delar Magnus med sig av när han känner sig som stoltast i sitt arbete och vad han tror eleverna får med sig när de lämnar skolan.

Varför bestämde du dig för jobba inom skolans värld?

Jag vill arbeta inom skolan för att jag tycker det är roligt att få möjlighet att bidra till unga människors utveckling.

När känner du dig som mest stolt över att vara rektor?

Inget gör mig stoltare än när verksamheten fungerar och utvecklas för alla elevers bästa. För mig finns det inget mer givande än att se eleverna utvecklas och lyckas.

Vad vill du att eleverna har med sig när de går ut årskurs 9 på Innovitaskolan Södertälje?

De ska ha en god kunskapsbas som förbereder dem väl inför gymnasiet. Sedan hoppas jag självfallet att de samlat många roliga minnen tillsammans som de med glädje kan se tillbaka på.

Vad är ditt bästa tips till vårdnadshavare inför skolvalet?

Ta en stund och fundera på vilka behov som just ditt barn har. Välj därefter skola utifrån ditt barns unika behov.

Hur kan man beskriva Innovitaskolan Södertälje?

En skola som sätter elevernas behov i centrum och som gör det lilla extra för att samtliga elever ska lyckas. Vi arbetar tematiskt från förskoleklass–årskurs 9 vilket innebär att vi samarbetar mycket pedagogerna emellan. För oss är det även viktigt att eleverna få vara delaktiga. Vi arbetar därmed aktivt för att eleverna ska känna att de har inflytande i sin egen vardag. Slutligen tror jag att eleverna skulle beskriva skolan som en trygg skola med engagerade lärare som bryr sig.