×
 

Förskola på Innovitaskolan Södermalm

Vi ser vår tids möjligheter och förbereder barnen inför en dynamisk framtid, på deras väg in i grundskolan. Våra pedagoger förankrar allt arbete i läroplanen.

Lärande och lek i en balanserad miljö 

Vi är en förskola som erbjuder pedagogiska miljöer där barnen kan mötas, utforska och inspireras. Här får barnen en bra balans mellan lärande, lek och vila. Vi delar upp barnen i mindre grupper under dagen för att förverkliga detta.

För varje framtid

Vi lever i en värld som rör sig allt snabbare. Vi möts ständigt av nya utmaningar, men också nya möjligheter. Med fokus på framtidens kompetenser kombinerar vi traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder, för att ge våra barn och elever rätt förutsättningar i en föränderlig framtid.

Om vår förskola

Förskoletiden ska vara en tid av lustfyllt lärande. Vi ser till varje barns förmåga, lust och vilja att lära och utvecklas. Vår förskola ska vara rolig, stimulerande, trygg och utmanande, den ska aktivt bidra till jämställdhet och ta tillvara på mångfaldens möjligheter.

Samverkan mellan för- och grundskola

Vår förskola är en integrerad verksamhet med grundskolan. Det innebär att våra gemensamma pedagogiska koncept; Explore, Innovate och Balance sker i samarbete med både grundskolan och fritidshemmet, elever och personal. 

Vi har också andra gemensamma arbetssätt för samverkan som leder till en enkel och naturlig övergång för barnen mellan förskola och grundskola när det väl är dags.

Tre barn på Innovitaskolan Rudans förskola äter mellanmål.
Förskolebarn upptäcker i naturen

Innovita Skills på förskolan

Vi ser förskolans pedagogiska miljö som en plats för utforskande, där det erbjuds olika stationer för lärande, lek och möjlighet till undersökande. Den pedagogiska miljön ska bidra till barnens utveckling och har arbetats fram med ett tydligt syfte som grund. 

Vi har ett verklighetsnära, upplevelsebaserat och utforskande arbetssätt, där vi utgår ifrån barnens intresse och nyfikenhet. På så sätt kan vi erbjuda en varierad undervisning som blir mer meningsfull och väcker barnens lust att lära.

Introduktion till förskolan

Vi anpassar introduktionen efter varje barn, alla behöver vi olika tillvägagångssätt och tidsspann för att känna oss bekväma i en ny miljö. Barnet får börja med några kortare dagar på förskolan där du som vårdnadshavare får vara med som ett tryggt stöd.

Du och ditt barn får under dessa dagar lära känna pedagogerna och de andra förskolebarnen. Då det väl är dags att säga hejdå kan det vara jobbigt för både barnet och dig som vårdnadshavare de första gångerna men efter hand kommer dessa stunder bytas ut till efterlängtad lek med de nyfunna kompisarna.

3 saker att ha i åtanke i val av förskola

Bemötande

Välj förskola utifrån det bemötande du får när du kliver in genom dörren, både i mötet med personalen och det visuella. Det är viktigt att bli sedd och känna sig välkomnad av personalen och att det är städat, rent och strukturerat.

Lärmiljö och material

Det är också viktigt att lärmiljön är tydlig, inspirerande och tillgänglig. Att materialet är lättåtkomligt för barnen, att det finns mycket material för kreativitet och att miljön skapar lust till lärande.

Kommunikation

Det är viktigt att vårdnadshavare får information om hur ens barn har haft det under dagarna på förskolan. Därför behöver det finnas en rutin för hur förskolan kommunicerar med vårdnadshavare både dagligen och vid andra tillfällen.

Förskolebarn på Innovitaskolan undersöker och utforskar i skogen.

Tips inför första dagen på förskolan

– Förbered genom att namnmärka barnets alla tillhörigheter.

– Informera oss om eventuella allergier och specialkost.

– Dubbelkolla att vi har rätt kontaktuppgifter till samtliga vårdnadshavare.

– Ta med ombyte och ytterkläder efter alla väder för lek både inomhus och utomhus.

– Det kan även vara bra att ta med något som gör att barnet känner sig trygg, kanske är det ett gosedjur, filt eller napp.

– Kom ihåg att barnet tittar på vad du gör – om du visar att detta är en rolig och trygg plats känner barnet också det så småningom.

– Vi ser fram emot att träffa er!

Öppettider

Vi följer kommunens regler för ramtid och vårdnadshavare har rätt till omsorg på varje helgfri vardag mellan klockan 06.30-18.30 om behov finns. Barnen på vår förskola är försäkrade via Stockholms stad.