×
 

Om Innovitaskolan Södermalm

Vi ser vår tids möjligheter och undervisar därför inte våra elever för en statisk nutid, vi förbereder dem för varje framtid. Hos oss går barn och elever från förskola till årskurs 9.

Goda relationer för framtiden

Innovitaskolan Södermalm är en väletablerad skola sedan 20 år tillbaka och vi finns centralt på Södermalm, med tillgång till flera lekparker och innergårdar både på för- och grundskolan.

Hos oss kan barn och elever gå från förskola ända upp till årskurs 9. På så sätt hoppas vi att eleverna får en fin start i sin kunskapsutveckling, känner sig trygga och kan skapa goda sociala relationer för framtiden.

För varje framtid

Vi lever i en värld som rör sig allt snabbare. Vi möts ständigt av nya utmaningar, men också möjligheter. Med fokus på framtidens kompetenser utbildar vi våra elever till att bli trygga individer som kan kommunicera fritt och röra sig obehindrat i det nya digitala landskapet. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever rätt förutsättningar i en föränderlig värld.

Om oss som jobbar här

Hos oss är alla barn allas barn. Det innebär att vi alla är pedagoger som jobbar tillsammans kring heldagslärande för elevernas lärdom, trygghet och behov. En stor del av vår personal har jobbat länge på skolan och vi har hög kompetens både på för- och grundskolan. Pedagogerna lägger fokus på lärmiljön och ett varierat lektionsupplägg med ett innovativt arbetssätt och med elevernas behov i fokus.

Våra lokaler

Med noggrannhet har vi planerat våra lokaler för att möta barnens intressen, fantasier och lekglädje. Vi möjliggör och synliggör barnens kreativa förmåga i ämnesövergripande projekt kring de teoretiska ämnena med bild, slöjd och musik. Skolan har en stor och fin ateljé för trä- och syslöjd, samt bild- och musiksal. Vi vill att barnen och eleverna ska få vara utforskare kring vetenskap och lärande, se samband och vara nyfikna.

Innovitaskolan Södermalm har ett vackert läge vid Stora Blecktornsparken. Närheten till kanalen och färjan till Hammarby sjöstad öppnar också upp möjligheten för fler varierade miljöer.

Förskolebarn äter mellanmål ute i naturen.
Tre elever på Innovitaskolan jobbar med en läsplatta.

Samarbeten på skolan

Vi kombinerar höga ämneskunskaper med samarbeten inom närings- och föreningslivet. Barnen och eleverna får jobba i projekt kopplade till bland annat Generation Pep, som tillsammans med oss som skola ser till att hälsa och rörelse är en naturlig del av skoldagen. Vi samarbetar även med RISE vilket innebär att eleverna får möta experter från olika vetenskaper.

Ökad rörelse på skolan

På vår skola skapar vi möjlighet för ökad aktivitet och trivsel på rasterna. Vi har styrda rastaktiviteter och rastvärdar som finns tillgängliga för eleverna. Aktiviteterna kan vara allt från kullekar och utebandy till att kasta prick m.m. Dessa aktiviteter styrs upp av personalen varje dag och eleverna får möjlighet att vara med när de vill. 

Syftet med organiserad rastverksamhet är att bygga goda vänskapsrelationer och främja värderingar som inkludering, vänlighet och respekt samt förebygga konflikter och mobbning. Genom organiserad rastverksamhet ökar vi också tryggheten och gemenskapen för eleverna.

Två elever åker rutschkana tillsammans.