×
 

Hoppa till innehållet

Innovita Skills

Världen är idag mer globaliserad än någonsin, vilket också innebär att förändringar sker snabbare än innan. Barn och elever behöver kompetenser för att kunna navigera i en ständigt föränderlig framtid.

För varje framtid

Innovitaskolan är en för- och grundskola skapad för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever rätt förutsättningar att leva och verka i en föränderlig framtid. Vi har valt att kalla dessa kompetenser för Innovita Skills.

Miranda undersöker Innovita Skills

Följ med vår elevreporter Miranda då hon besöker Innovitaskolan för att ta reda på vad vi menar med Innovita Skills. (1 minut, 42 sekunder).

En elev står framme vid tavlan och presenterar sitt arbete för klasskompisarna.

Grunden till Innovita Skills

Innovita Skills tar avstamp i EU:s åtta nyckelkompetenser som är framtagna för att främja ett livslångt lärande och som ska ge barn och elever rätt förutsättningar i en global och föränderlig värld. Dessa nyckelkompetenser har vi satt vår egen prägel på och implementerat i utbildningen – vi ser dem som nycklar till barn och elevers utveckling.

Genom Innovita Skills kombinerar vi höga ämneskunskaper med ett verklighetsnära, upplevelsebaserat och utforskande arbetssätt. Tack vare variationen i undervisningen blir den mer meningsfull och vi väcker barnens och elevernas lust att lära.

Innovita Skills i praktiken

Innovita Skills genomsyrar vår utbildning dagligen men har även koncentrerats till tre fokusområden som våra barn och elever får ta del av på Innovitaskolan. Explore, Innovate och Balance kommer förbereda barn och elever inför framtiden, oavsett hur den kommer se ut.

Innovita Skills

 • Explore

  Hos oss får barn och elever utforska, testa och utveckla sina kunskaper inom utvalda framtidsteman. Arbetet kan ske i skolans labb eller på ett studiebesök utanför skolans väggar.

  En förskoleelev och en elev på lågstadiet utforska med digitala verktyg i skogen.
 • Innovate

  Syftar till att odla ett entreprenörskap som ger eleverna mod och kunskap att planera, genomföra och utvärdera projekt på egen hand och tillsammans med andra.

  Elever programmerar tillsammans.
 • Balance

  En god mental och fysisk kondition ökar inlärnings- och prestationsförmågan. Vi lär våra barn och elever vikten av en balanserad vardag med kost, rörelse och avslappning.

  En elev hjular på gräset och några kompisar hejar på.