Säg hej till rektor Lena!

“När eleverna kommer in på kontoret och berättar att de lyckats” då känner sig Lena Johansson, rektor och förskolechefen på Innovitaskolan Södermalm, som mest stolt. I den här intervjun får vi bland annat svar på hur man skapar en bra skolgång och vilka skolfrågor som ligger Lena närmast hjärtat.

Varför bestämde du dig för att jobba inom skolans värld?

Min resa började för 19 år sedan som lärare. Jag har alltid velat arbeta med både barn och djur och det kändes därmed som ett naturligt val att bli NO-lärare där jag fått en kombination av båda. Dessutom tycker jag att det är fantastiskt kul att undervisa och kan även idag hoppa in när det behövs. Min resa till rektorstjänsten har skett stegvis, från att jobba som arbetsledare till att fortsätta som biträdande rektor och nu till tjänsten som jag har idag.

Vilka skolfrågor tycker du är viktiga?

Min hjärtefråga inom skolan har alltid varit att få med alla barn på olika sätt i undervisningen. Vi är alla olika och har därmed olika inlärningsmöjligheter och det tycker jag är spännande att jobba med. Det finns inget bättre än när man ser en elev förstå något som den tidigare haft svårt för.

Vad tycker du är viktigast för att skapa en bra skolgång?

Det viktigaste är en bra lärmiljö som är inspirerande och får eleverna att vilja lära sig ännu mer.

Vad vill du att eleverna har med sig när de går ut årskurs 9 på Innovitaskolan Södermalm?

Jag vill att eleverna ska ha med sig nyfikenheten och kunskapen om hur de själva lär sig på bästa sätt.

Vad är ditt bästa tips till vårdnadshavare inför skolvalet?

Om det finns möjlighet- besök gärna skolorna. Det brukar kännas i atmosfären och i korridorerna hur lärmiljöerna är.

Hur skulle du beskriva Innovitaskolan Södermalm?

Skolan kan bäst beskrivas som en plats för kreativitet, nyfikenhet och värme. För oss som jobbar här är det viktigt att skapa en miljö där eleverna känner sig trygga och där de vuxna lyssnar på eleverna. På Innovitaskolan Södermalm kan eleverna gå från förskolan ända upp till årskurs 9. På så sätt hoppas vi att eleverna får en fin start i sin kunskapsutveckling, känner sig trygga och kan skapa goda sociala relationer för framtiden.

Avslutningsvis, vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är kombinationen av att både finnas till för lärarna och eleverna samtidigt.