Säg hej till rektor Cecilia!

För att skapa en bra skolgång krävs trygghet och studiero men även att varje enskild elev känner sig sedd och bekräftad och möts utifrån just sina förutsättningar.” Det tycker Cecilia Mankowitz är det viktigast för att skapa en bra skolgång.
Cecilia Mankowitz, rektor

-       Jag heter Cecilia Mankowitz och är rektor på Innovitaskolan Södermalm. Jag lever tillsammans med min man och våra två barn som går i mellanstadiet, så skola tar upp en väldigt stor del av mitt liv, vilket är underbart. När mina tankar eller tid inte ägnas åt skola så lagar jag gärna god mat, promenerar och umgås med min familj och vänner, berättar Cecilia.

-       Jag har en bakgrund som lärare i de samhällsorienterade ämnena samt inom hem- och konsumentkunskap för årskurs 4–9. 2006 tog jag min lärarexamen och sedan dess har jag verkat inom skolvärlden, både som lärare och som skolledare sedan 2016. Jag kommer närmst från en tjänst som biträdande rektor inom Stockholms stad. 

Varför bestämde du dig för att bli rektor?

-       Att arbeta i skolans värld med elever, personal och vårdnadshavare är det som lett in mig på rektorsbanan. Alla relationer ger mig väldigt mycket positiv energi. För mig är det viktigt att alltid ha eleverna och verksamheten i fokus samt att möjliggöra ett livslång lärande för alla våra elever. För mig som rektor är samverkan med hemmen väldigt värdefullt.

Vad tycker du är viktigast för att skapa en bra skolgång?

-       För att skapa en bra skolgång krävs trygghet och studiero men även att varje enskild elev känner sig sedd och bekräftad och möts utifrån just sina förutsättningar. Om våra elever känner sig trygga så lär dem sig så oerhört mycket mer och kan ta del av sin skolgång på allra bästa sätt.

Vad är ditt bästa tips till vårdnadshavare inför ett skolval?

-       Mitt medskick till vårdnadshavare är att ta reda på så mycket som möjligt om skolan. Besök skolan på öppet hus där du får möjlighet att träffa personal och ställa alla dina frågor direkt.

Vad vill du att eleverna har med sig när de går ut årskurs 9 på Innovitaskolan Södermalm?

-       Min önskan och förhoppning är att de går vidare i livet med den kunskap de fått och fortsätter fylla på den längs livets väg. Jag vill att våra elever går vidare som demokratiska samhällsmedborgare som bryr sig om och respekterar sina medmänniskor. Min ambition är att alla elever som lämnar Innovitaskolan Södermalm i årskurs 9 når alla kunskapskrav och går vidare till gymnasiet med en väldigt god grund att stå på.