×
 

Säg hej till rektor Mikael!

“Det bästa med mitt jobb är att få ha en positiv roll i elevernas skolgång och att få bidra till deras utveckling”. Mikael Marffy är sedan ett år tillbaka rektor på Innovitaskolan Rönninge och har varit verksam i skolvärlden i 20 års tid. I den här intervjun berättar Mikael bland annat om hur det är att arbeta på Innovitaskolan Rönninge och vad som driver honom i sitt arbete som rektor.

Vad tycker du är viktigast för att skapa en bra skolgång?

Grunden för att skapa en bra och trygg skolgång är att skapa ett gemensamt vi i allt vi gör. Genom god sammanhållning, bra samarbete och glädje kan man åstadkomma det mesta. När eleverna går ut från Innovitaskolan Rönninge ska de vara starka individer med en tro på sina egna förmågor och med ett hopp om vad som väntar dem i framtiden.

Hur kan man bäst beskriva Innovitaskolan Rönninge?

Enligt eleverna själva kan skolan bäst beskrivas som: “Den lilla, trygga skolan i Salem där alla känner alla”. På denna skolan känner eleverna till all personal vilket skapar en trygg stämning. Här kan eleverna gå från förskolan ända upp till årskurs 5. Den självklara närheten och samarbetet mellan förskola och skola ger de bästa förutsättningarna för en trygg miljö där lärande och lek får vara i fokus.

Varför bestämde du dig för att bli rektor?

Jag bestämde mig för att blir rektor för att jag vill kunna ha möjligheten att påverka verksamheten mer utifrån eleverna. I mitt arbete är det alltid eleverna som är i fokus och det är viljan att göra skolan bättre för samtliga elever som driver mig framåt.

När känner du dig som mest stolt över att vara rektor?

Jag känner mig som allra stoltast i mitt roll som rektor när jag får se eleverna nå sin fulla potential utifrån deras individuella förutsättningar. Då blir jag extra varm i hjärtat som rektor.

Vad är ditt bästa tips till vårdnadshavare inför skolvalet?

Mitt bästa tips till vårdnadshavarna är att arbeta tillsammans med skolorna. Det är när skolan och vårdnadshavare arbetar tillsammans som vi på bästa sätt kan nå ut till eleverna.