×
 

Hoppa till innehållet

Fritids på Innovitaskolan Östersund

Här får barn och elever utforska och växa genom ett verklighetsbaserat lärande, även utanför skolbänken.

Aktiviteter på fritids

Vi tar emot barn och elever från förskoleklass till årskurs 6. Vårt fritids har öppet kl 6.45 till 17.30 med frukost som serveras innan kl 7.00. Vårt fokus ligger på att erbjuda eleverna ett varierat utbud av aktiviteter utifrån deras intressen och förutsättningar. Vi ger barnen möjlighet att utmana sig själva genom att prova nya saker. Egna intressen och vila kan också vara ett inslag under eftermiddagen.

En pojke klättrar på klätterställning på skolgården.

Verklighetsbaserat lärande

Vårt fritids är platsen där ny kunskap kommer till liv genom upplevelsebaserade, lustfyllda och utmanande aktiviteter. Hos oss får eleverna ta del av ämnesövergripande temaarbeten tillsammans med organisationer och föreningar.

Genom att arbeta praktiskt skapas meningsfulla sammanhang där eleverna har inflytande över sin fritidstid. Här uppmuntrar vi våra elever att förverkliga sina idéer.

Organiserad rastverksamhet

3 tips på hur man bör agera kring rastverksamheten

 1. Siffran 1.

  Visa intresse och nyfikenhet

  Som vårdnadshavare kan du ställa frågor till ditt barn kring hela skoldagen. Uttryck intresse och nyfikenhet för rast och fritidsverksamheten. Det stärker barnets bild av en balanserad skoldag och att fysiska, psykiska och sociala hälsan värderas lika.

 2. Siffran 2.

  Kläder efter väder

  Kläder som är anpassade efter vädret och som tål att lekas i bidrar till ditt barns välbefinnande och möjliggör utveckling. Att enkelt kunna få på sig rätt kläder som tål vädret bidrar till att barnet kommer ut på rasten. Det skapar mer tid för lek och rörelse och mindre tid för trängsel i kapprum.

 3. Siffran 3.

  Samverka med personalen

  Genom att dela med dig av din bild och ditt barns upplevelser av rast- och fritidsverksamheten bidrar du till att pedagogerna får en samlad bild av barnet och dess upplevelser. Det ger de bästa förutsättningarna för fortsatt utveckling och lärande!

Elever spelar schack utomhus på rasten.

Nyfikenhet, kreativitet och innovationskraft

Med avstamp i EU:s åtta nyckelkompetenser låter våra fritids nyfikenhet, kreativitet och innovationskraft ta plats. Våra digitala verktyg och internationella perspektiv bidrar till att utmana eleverna att tänka nytt, samarbeta och lösa problem.

Med ett helhetsperspektiv kring individen tar vi aktivitet och rörelseglädje på stort allvar. Att utveckla förståelse för balansen mellan aktivitet och vila är en förutsättning för att lyckas i en föränderlig värld. Ett aktivt liv ökar både koncentrationsförmågan och det psykiska välbefinnandet.

Ett lärande för livet

På vårt fritids skapas lärande för livet bortom skolbänken. Här har eleverna en trygg plats där vi förbereder dem inför en föränderlig framtid!

Har du frågor om vårt fritids?

Kontakta gärna vår fritidsansvarig som kan svara på dina frågor och hjälpa dig att söka till vårt fritids.