×
 

Fritids på Innovitaskolan Östersund

Här får barn och elever utforska och växa genom ett verklighetsbaserat lärande, även utanför skolbänken.

Aktiviteter på fritids

Vi tar emot barn och elever från förskoleklass till årskurs 6. Vårt fritids har öppet kl 6.45 till 17.30 med frukost som serveras innan kl 7.00. Vårt fokus ligger på att erbjuda eleverna ett varierat utbud av aktiviteter utifrån deras intressen och förutsättningar. Vi ger barnen möjlighet att utmana sig själva genom att prova nya saker. Egna intressen och vila kan också vara ett inslag under eftermiddagen.

En engagerad elev i förskoleklass som deltar i utomhusaktiviteter på fritids

Verklighetsbaserat lärande

Vårt fritids är platsen där nyförvärvad kunskap kommer till liv genom upplevelsebaserad, lustfylld och utmanande aktivering. Hos oss får barnen och eleverna ta del av ämnesöverskridande temaarbeten tillsammans med organisationer och föreningar.

Genom praktiska arbetssätt skapas meningsfulla sammanhang där eleverna har inflytande i verksamheten och uppmuntras att ta idéer från skiss till verklighet. Vi tar verklighetsbaserat lärande steget längre.

Nyfikenhet, kreativitet och innovationskraft

Med avstamp i EU:s åtta nyckelkompetenser, låter våra fritids nyfikenhet, kreativitet och innovationskraft ta plats. Våra digitala verktyg och internationella perspektiv bidrar till att utmana eleverna att tänka nytt, samarbeta och lösa problem.

Med ett helhetsperspektiv kring individen tar vi aktivitet och rörelseglädje på stort allvar. Att utveckla förståelse för balansen mellan aktivitet och vila är en förutsättning för att lyckas i en föränderlig värld. Ett aktivt liv ökar både koncentrationsförmågan och det psykiska välbefinnandet.

Ett lärande för livet

På vårt fritids skapas lärande för livet bortom skolbänken. Det är kort och gott en trygg plats att förberedas inför en dynamisk framtid!

Har du frågor om vårt fritids?

Kontakta gärna vår fritidsansvarig som kan svara på dina frågor och hjälpa dig att söka till vårt fritids.