×
 

Om Innovitaskolan Östersund

Vi ser vår tids möjligheter och undervisar därför inte våra elever för en statisk nutid, vi förbereder dem för varje framtid. Hos oss går elever från förskoleklass till årskurs 9.

En skola som värderar samarbete, kunskap och miljö

Innovitaskolan Östersund finns vid natursköna Sollidenområdet i Östersund. Naturen finns med som en viktig tillgång i elevernas skoldag. Här har vi engagerade och entusiastiska lärare och medarbetare som arbetar kollektivt utifrån alla elevers mål och välmående.

För varje framtid

Vi lever i en värld som rör sig allt snabbare. Vi möts ständigt av nya utmaningar, men också möjligheter. Med fokus på framtidens kompetenser utbildar vi våra elever till att bli trygga individer som kan kommunicera fritt och röra sig obehindrat i det nya digitala landskapet. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever rätt förutsättningar i en föränderlig värld.

Om oss som jobbar här

Våra lärare och pedagoger är engagerade, nyfikna och kunniga. De ger eleverna möjligheter att utvecklas inom sina kunskaper samt intresseområden – även utanför lektionstid.

Våra lokaler

Skolan är belägen i Östersund och disponerar lokaler vid Sollidenområdet. Det är ett naturskönt område med en mängd olika verksamhetsformer. Vi erbjuder en mysig närmiljö där naturen finns med som en viktig tillgång i den öppna skolgård som skolan har.

Skolverksamheten är uppdelad i två olika byggnader, Friggeliten samt Klockhuset. Friggeliten, en fristående skolbyggnad för eleverna i förskoleklassen. Det innebär att förskoleklasseleverna får en skön, lugn och rofylld första skoltid.

I Klockhuset går de äldre eleverna och har tillgång till alla nödvändiga lärosalar och lokaler för en bra utbildning.

Eleverna på Innovitaskolan laborerar i NO-salen.
Tre elever på Innovitaskolan jobbar med en läsplatta.

Samarbeten på skolan

Vi kombinerar höga ämneskunskaper med samarbeten inom närings- och föreningslivet. Barnen och eleverna får jobba i projekt kopplade till bland annat Generation Pep, som tillsammans med oss som skola ser till att hälsa och rörelse är en naturlig del av skoldagen. Vi samarbetar även med RISE vilket innebär att eleverna får möta experter från olika vetenskaper.

Innovitaskolan Östersund är känd för sin goda stämning mellan barn, elever och lärare. Här får eleverna hjälp att utvecklas till sin fulla potential i en trygg miljö. Yngre elever ingår i en faddergrupp fram till årskurs fyra. Från årskurs fem bildar eleverna en faddergrupp för yngre elever.

Ökad rörelse på skolan

På vår skola skapar vi möjlighet för ökad aktivitet och trivsel på rasterna. Vi har styrda rastaktiviteter och rastvärdar som finns tillgängliga för eleverna. Aktiviteterna kan vara allt från kullekar och utebandy till att kasta prick m.m. Dessa aktiviteter styrs upp av personalen varje dag och eleverna får möjlighet att vara med när de vill. 

Syftet med organiserad rastverksamhet är att bygga goda vänskapsrelationer och främja värderingar som inkludering, vänlighet och respekt samt förebygga konflikter och mobbning. Genom organiserad rastverksamhet ökar vi också tryggheten och gemenskapen för eleverna.

Två elever åker rutschkana tillsammans.