×
 

Hoppa till innehållet

Grundskola på Innovitaskolan Nyköping

Med fokus på framtidens kompetenser utbildar vi våra elever till att bli trygga individer i en föränderlig värld.

Förskoleklass till årskurs 9

På Innovitaskolan Nyköping går elever från förskoleklass till årskurs 9. Vi finns på Strindbergsgatan 13 (förskoleklass–årskurs 5) och Östra Kyrkogatan 20 (årskurs 6–9). I ett ständigt och pågående arbete skapar vi en positiv, tillgänglig lärmiljö där eleven strävar efter att utvecklas så långt som möjligt utifrån sin egen förutsättning och förmåga. Med höga förväntningar och möjligheter att prova olika arbetssätt blir våra elever väl rustade för framtiden i en föränderlig värld.

Vi skapar förutsättningar

Vi betonar vikten av att eleven själv förstår sin del i sitt eget lärande. Detta är en röd tråd genom hela grundskolan som genomsyrar undervisningen och vårt material. Våra kompetenta lärare har en stark övertygelse om att eleven kan och tillsammans jobbar vi mot våra mål. På Innovitaskolan Nyköping vill vi ge varje elev förutsättningen att kunna vara sitt bästa jag.

För varje framtid

Vi lever i en värld som rör sig allt snabbare. Vi möts ständigt av nya utmaningar, men också möjligheter. Med fokus på framtidens kompetenser utbildar vi våra elever till att bli trygga individer som kan kommunicera fritt och röra sig obehindrat i det nya digitala landskapet. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever rätt förutsättningar i en föränderlig värld.

Moderna verktyg och metoder

Som komplement till den traditionella undervisningen får våra barn och elever tillgång till moderna verktyg och metoder. Det innebär användning av digitala hjälpmedel såväl som att vi går utanför skolans väggar. Vi provar nytt, utvärderar och delar vår kunskap med varandra.

Framtidens kompetenser

Barnen och eleverna får rätt förutsättningar att lyckas tack vare skolans fokus på framtidens kompetenser. Vi stärker deras praktiska och teoretiska kompetens genom att arbeta med problemlösning, ledarskap, nätverkande, entreprenörskap, kommunikation samt hälsa och välbefinnande. Områden som blir allt viktigare.

Engagera varje elev

Genom att skapa intresse för hur kunskapen används engagerar vi varje elev. Att göra undervisningen spännande och engagerande är viktigt enligt modern forskning. Det är också nyckeln till motivation och framgång. Framtiden är spännande och det ska vår undervisning också vara. För alla.

Elev på Innovitaskolan sitter vid sin bänk i klassrummet.

Ställ ditt barn i kö till grundskolan

Vad roligt att du vill ställa ditt barn i kö till vår grundskola.
Klicka på knappen nedan för att komma till köanmälan.