×
 

Fritids på Innovitaskolan Nyköping

Här får barn och elever utforska och växa genom ett verklighetsbaserat lärande, även utanför skolbänken.

Aktiviteter på fritids som stimulerar utveckling

Fritidset på Innovitaskolan Nyköping öppnar kl. 6.30, serverar frukost 7.00 och stänger 17.15. Vårt fritids håller till i skolans lokaler och vi jobbar för ett heldagslärande, detta innebär lärande i andra sammanhang och miljöer än skolbänken samt i olika gruppkonstellationer. Lärandet blir något som sker överallt och hela tiden.

Elever i förskoleklass som deltar i utomhusaktiviteter på fritids

Ett levande dokument

Läroplanen, där fritids har ett särskilt kapitel, är ett levande dokument i verksamheten och planeringen utgår därifrån. Flera eftermiddagar per vecka ges eleverna möjligheten att delta i olika aktiviteter.

Verklighetsbaserat lärande

Vårt fritids är platsen där ny kunskap kommer till liv genom upplevelsebaserade, lustfyllda och utmanande aktiviteter. Hos oss får eleverna ta del av ämnesövergripande temaarbeten tillsammans med organisationer och föreningar.

Genom att arbeta praktiskt skapas meningsfulla sammanhang där eleverna har inflytande över sin fritidstid. Här uppmuntrar vi våra elever att förverkliga sina idéer.

Nyfikenhet, kreativitet och innovationskraft

Med avstamp i EU:s åtta nyckelkompetenser låter våra fritids nyfikenhet, kreativitet och innovationskraft ta plats. Våra digitala verktyg och internationella perspektiv bidrar till att utmana eleverna att tänka nytt, samarbeta och lösa problem.

Med ett helhetsperspektiv kring individen tar vi aktivitet och rörelseglädje på stort allvar. Att utveckla förståelse för balansen mellan aktivitet och vila är en förutsättning för att lyckas i en föränderlig värld. Ett aktivt liv ökar både koncentrationsförmågan och det psykiska välbefinnandet.

Ett lärande för livet

På vårt fritids skapas lärande för livet bortom skolbänken. Här har eleverna en trygg plats där vi förbereder dem inför en föränderlig framtid!

Mellanstadieelev som målar en lerskulptur på fritids

Har du frågor om vårt fritids?

Kontakta gärna vår fritidsansvarig som kan svara på dina frågor och hjälpa dig att söka till vårt fritids.