×
 

Hoppa till innehållet

Om Innovitaskolan Nyköping

Vi ser vår tids möjligheter och undervisar därför inte våra elever för en statisk nutid, vi förbereder dem för varje framtid. Hos oss går elever från förskoleklass till årskurs 9.

Kunskapsfokus i en trygg miljö

Vi kombinerar kunskapsfokus med personligt bemötande i en trygg miljö. Hos oss har eleverna möjligheten att gå på samma skola från förskoleklass upp till årskurs 9. Det skapar kontinuitet och trygghet, vilket stärker både självkänsla och kunskapsutveckling. Vi finns på Strindbergsgatan 13 (förskoleklass–årskurs 5) och Östra Kyrkogatan 20 (årskurs 6–9).

Vänlighet, generositet och respekt

Med tydlighet, hjärta och hjärna skapar vi en personlig skola där eleven ska känna sig trygg, bli sedd och ges ett lustfyllt lärande. På Innovitaskolan Nyköping har vi därför ett stort fokus på att främja och förebygga elevhälsa. Vi jobbar kontinuerligt med vårt värdegrundsarbete och vi bemöter varandra med vänlighet, generositet och respekt.

Om oss som jobbar här

Vi tror på ett gemensamt pedagogiskt ledarskap och att sätta elevens bästa i fokus. Vi kombinerar kunskapsfokus och bemötande i en välkomnande miljö med lärande av hög kvalitet. Med tydlighet, hjärta och hjärna skapar vi en personlig skola där eleverna ska känna sig trygga, sedda och få möjligheten till ett bra lärande.

På skolan finns ett stort fokus på det främjande och förebyggande elevhälsoarbete där vi jobbar kontinuerligt med vårt värdegrundsarbete. Alla medarbetare i verksamheten är pedagoger, vilket innebär att alla är lika delaktiga i den utbildning som eleverna ges under sin tid här.

Vi använder oss av samplanering, skol- och fritidsutveckling samt kollegialt lärande för att tillsammans ge eleverna en likvärdig utbildning. Vi arbetar aktivt för att hålla oss uppdaterade med den senaste forskningen och tror på att ständigt kompetensutvecklas. Ett kvitto på vår pedagogiska skicklighet är vår höga måluppfyllelse. Med höga förväntningar och möjligheter att prova olika arbetssätt utvecklar vi våra elevers förmågor och kunskaper så att de är väl rustade för framtiden i en föränderlig värld.

Eleverna på Innovitaskolan laborerar i NO-salen.
Tre elever på Innovitaskolan jobbar med en läsplatta.

Våra lokaler

Vår skola är uppdelad på två enheter, en på Strindbergsgatan 13 där förskoleklass till årskurs 5 befinner sig och en på Östra Kyrkogatan 20 för årskurs 6–9.

Samarbeten på skolan

Vi kombinerar höga ämneskunskaper med samarbeten inom närings- och föreningslivet. Barnen och eleverna får jobba i projekt kopplade till bland annat Generation Pep, som tillsammans med oss som skola ser till att hälsa och rörelse är en naturlig del av skoldagen. Vi samarbetar även med RISE vilket innebär att eleverna får möta experter från olika vetenskaper.

På Innovitaskolan Nyköping har vi en god stämning mellan elever och lärare. Här får eleverna hjälp att utvecklas till sin fulla potential i en trygg miljö.

Ökad rörelse på skolan

På vår skola skapar vi möjlighet för ökad aktivitet och trivsel på rasterna. Vi har styrda rastaktiviteter och rastvärdar som finns tillgängliga för eleverna. Aktiviteterna kan vara allt från kullekar och utebandy till att kasta prick m.m. Dessa aktiviteter styrs upp av personalen varje dag och eleverna får möjlighet att vara med när de vill. 

Syftet med organiserad rastverksamhet är att bygga goda vänskapsrelationer och främja värderingar som inkludering, vänlighet och respekt samt förebygga konflikter och mobbning. Genom organiserad rastverksamhet ökar vi också tryggheten och gemenskapen för eleverna.

Två elever åker rutschkana tillsammans.

För varje framtid

Vi lever i en värld som rör sig allt snabbare. Vi möts ständigt av nya utmaningar, men också nya möjligheter. Med fokus på framtidens kompetenser kombinerar vi traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder, för att ge våra barn och elever rätt förutsättningar i en föränderlig framtid.

Ställ ditt barn i kö till oss

Vad roligt att du är intresserad av vår skola! Ställ ditt barn i kö redan idag då vi antar efter anmälningsdatum.

Innovita skills

 • Explore

  Hos oss får barn och elever utforska, testa och utveckla sina kunskaper inom utvalda framtidsteman. Arbetet kan ske i skolans labb eller på ett studiebesök utanför skolans väggar.

  En förskoleelev och en elev på lågstadiet utforska med lupp i skogen.
 • Innovate

  Syftar till att odla ett entreprenörskap som ger eleverna mod och kunskap att planera, genomföra och utvärdera projekt på egen hand och tillsammans med andra.

  Två högstadieelever presenterar och skriver på en tavla i en ljus klassrumsmiljö.
 • Balance

  En god mental och fysisk kondition ökar inlärnings- och prestationsförmågan. Vi lär våra barn och elever vikten av en balanserad vardag med kost, rörelse och avslappning.

  Tre elever på Innovitaskolan gör yoga.

Kvalitetsrapport

Varje läsår publicerar vi en kvalitetsrapport för skolan. Den kan du ladda ner här.