Tre elever på Innovitaskolan är utomhus på en skolgård.

Säg hej till rektor Lotta!

“Kunskapsfokus, personligt bemötande och med lärande i världsklass”. Så beskriver Lotta Bartosch Innovitaskolan Nyköping, där hon arbetar som rektor. Lotta har en utbildning som internationell ekonom men när hon flyttade tillbaka till Sverige efter många år utomlands valde hon att jobba inom det viktigaste uppdraget hon vet - barn och elevers utbildning. I den här intervjun berättar Lotta mer om varför hon blev rektor, vad som gör hennes stolt i sitt jobb och om skolans arbete med att få elever att kunna vara sitt “bästa jag”.

Varför bestämde du dig för att bli rektor?

Kunskap och utbildning är en förutsättning för ett självständigt liv. Jag är övertygad om att varje individ kan lära sig. I skolan har vi möjlighet att hjälpa eleverna att utveckla sin fulla potential - att kunna vara sitt bästa jag. För att komma dit är det många faktorer som måste samverka. Det är en komplex uppgift som jag trivs med och jag tycker att jag har det viktigaste arbetet som finns - att förbereda våra elever för framtiden.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Möjligheten att påverka en organisations inre verksamhet så att både elever och personal kan nå sin fulla potential. Det är en ständigt pågående process och en verksamhet som hela tiden är i utveckling, men som ändå är styrd av fasta ramar. Ingen dag är den andra lik.

När känner du dig som mest stolt över att vara rektor?

När jag märker att vårt kvalitetsarbete skapar en tillgänglig lärmiljö där våra elever känner sig trygga och sedda och de förstår sin egen del i sitt lärande dvs. vårt arbete med att kunna vara sitt "bästa jag" utifrån egen förutsättning och förmåga.

Personporträtt.

Hur skulle du beskriva Innovitaskolan Nyköping?

En personlig skola med tydlighet, hjärta och hjärna där eleven ska känna sig trygg, bli sedd och ges ett lustfyllt lärande. Hos oss har eleven möjlighet att gå på samma skola från förskoleklass upp till årskurs 9. Det skapar kontinuitet och trygghet, vilket stärker både självkänsla och kunskapsutveckling. På skola har vi därför ett stort fokus på det främjande och förebyggande elevhälsoarbete där vi arbetar kontinuerligt med vårt värdegrundsarbete och vi bemöter varandra med vänlighet, generositet och respekt.

Hur arbetar pedagogerna på skolan?

Pedagogerna på skolan arbetar ämnesövergripande med en röd tråd från förskoleklass till åk 9. De arbetar för att skapa en positiv, tillgänglig lärmiljö där eleven strävar efter att utvecklas så långt som möjligt, utifrån sin egen förutsättning och förmåga. Våra kompetenta pedagoger har höga förväntningar på eleven och arbetar efter övertygelsen om genom att jobba tillsammans når vi våra mål.