×
 

Hoppa till innehållet

Grundskola på Innovitaskolan Norrtälje

Med fokus på framtidens kompetenser utbildar vi våra elever till att bli trygga individer i en föränderlig värld.

Arbetssätt i förskoleklass

På vår grundskola går elever i förskoleklass–årskurs 6. I förskoleklasserna arbetar vi mycket med sammanhållning och kamratskap. Vi arbetar aktivt för att förebygga och upptäcka alla former av kränkande behandling och utanförskap. Genom samtal och gruppstärkande övningar skapar vi trygga barn och ett bra klimat i klassen. Vi har till exempel lekstationer, språkövningar och praktisk matematik både inom- och utomhus, vi jobbar också med sång, musik och rörelse och på så sätt möter vi skolans värld med nyfikna ögon.

Arbetssätt i årskurs 1 till 3

I årskurs 1–3 arbetar vi ofta tematiskt. Vi lär oss om allt från tidslinjen och jordens uppkomst till vad kroppen behöver för att må bra, hur vi ser ut på insidan och vad allemansrätten innebär. Att arbeta tematiskt och ämnesintegrerat innebär att vi väver ihop flera ämnen till en helhet.

Vi lär med hela kroppen och svenska och matematik blir naturliga inslag i all undervisning. I vårt miljöarbete får eleverna kunskap om hur de kan arbeta hållbart både i skolan och hemma. Eleverna i förskoleklass–årskurs 3 arbetar dessutom med Ipads som ett digitalt skolverktyg. Genom appar och webbsidor arbetar vi med olika typer av färdighetsträning, främst inom svenska.

För varje framtid

Vi lever i en värld som rör sig allt snabbare. Vi möts ständigt av nya utmaningar, men också möjligheter. Med fokus på framtidens kompetenser utbildar vi våra elever till att bli trygga individer som kan kommunicera fritt och röra sig obehindrat i det nya digitala landskapet. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever rätt förutsättningar i en föränderlig värld.

Moderna verktyg och metoder

Som komplement till den traditionella undervisningen får våra barn och elever tillgång till moderna verktyg och metoder. Det innebär användning av digitala hjälpmedel såväl som att vi går utanför skolans väggar. Vi provar nytt, utvärderar och delar vår kunskap med varandra.

Framtidens kompetenser

Barnen och eleverna får rätt förutsättningar att lyckas tack vare skolans fokus på framtidens kompetenser. Vi stärker deras praktiska och teoretiska kompetens genom att arbeta med problemlösning, ledarskap, nätverkande, entreprenörskap, kommunikation samt hälsa och välbefinnande. Områden som blir allt viktigare.

Engagera varje elev

Genom att skapa intresse för hur kunskapen används engagerar vi varje elev. Att göra undervisningen spännande och engagerande är viktigt enligt modern forskning. Det är också nyckeln till motivation och framgång. Framtiden är spännande och det ska vår undervisning också vara. För alla.

Elev på Innovitaskolan sitter vid sin bänk i klassrummet.

Ställ ditt barn i kö till grundskolan

Vad roligt att du vill ställa ditt barn i kö till vår grundskola.
Klicka på knappen nedan för att komma till köanmälan.