×
 

Om Innovitaskolan Norrtälje

Vi ser vår tids möjligheter och undervisar därför inte våra elever för en statisk nutid, vi förbereder dem för varje framtid. Hos oss går barn och elever från förskola till årskurs 6.

Engagemang och kvalitet

På Innovitaskolan Norrtälje ser vi det som vår uppgift att ge våra elever undervisning av högsta kvalitet. När du kommer till vår skola möts du inte bara av ambitiösa elever och behöriga lärare, utan även av ett engagemang som suttit i väggarna sedan skolan grundades 2013.

Vi arbetar med framtidsfrågor

Vi är extra stolta över vårt arbete kring framtidsfrågor – såsom hållbar utveckling – och att vi skapar möjligheter till lärande även utanför skolans väggar genom spännande aktiviteter i vår fina närmiljö.

För varje framtid

Vi lever i en värld som rör sig allt snabbare. Vi möts ständigt av nya utmaningar, men också möjligheter. Med fokus på framtidens kompetenser utbildar vi våra elever till att bli trygga individer som kan kommunicera fritt och röra sig obehindrat i det nya digitala landskapet. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever rätt förutsättningar i en föränderlig värld.

Om oss som jobbar här

På Innovitaskolan Norrtälje har vi behöriga förskollärare, grundskollärare och fritidslärare som alltid ser till att göra sitt yttersta för eleverna. Vi har en stark laganda och vi ser till att man tycker om att arbeta i team.

Vi vill lära oss av varandra och utmanar varandra att utveckla kvaliteten på undervisningen vidare. I samband med detta vill vi stärka entusiasmen kring lärande och kunskap hos eleverna och hjälpa dem att tro på sig själva. Vi vet att inspirerande lärmiljöer och kompetenta, vänliga lärare ger goda förutsättningar och utveckling.

Våra lokaler

Skolan ligger belägen i vackra omgivningar med skog och ängsmark i bostadsområdet Färsna. Skolan stod klar 2013 och erbjuder ljusa och rymliga utrymmen där pedagogerna lägger vikt vid att erbjuda inspirerande och föränderliga lärmiljöer.

Barn på förskolan på en lekplats med en lärare på Innovitaskolan Norrtälje
Två elever i mellanstadiet som pluggar tillsammans på Innovitaskolan Norrtälje

Samarbeten på skolan

Vi kombinerar höga ämneskunskaper med samarbeten inom närings- och föreningslivet. Barnen och eleverna får jobba i projekt kopplade till bland annat Generation Pep, som tillsammans med oss som skola ser till att hälsa och rörelse är en naturlig del av skoldagen. Vi samarbetar även med RISE vilket innebär att eleverna får möta experter från olika vetenskaper.

Innovitaskolan Norrtälje tar emot VFU-studenter från flera universitet. Alla elever på skolan får även vara med och delta i Elevrådets forum.