Två barn på Innovitaskolan Norrtälje står på händer mot en vägg utomhus.

Säg hej till rektor Jessica!

Jessica Korell är ny rektor på Innovitaskolan Norrtälje och har arbetat inom skolans värld i över 20 års tid. Det var hennes intresse för att leda människor, vuxna som barn som fick henne att välja rektorsyrket. I den här intervjun berättar Jessica mer om hennes roll som rektor och vad hon anser är receptet för att skapa en bra skolgång.


Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är att det är både spännande och viktigt. Som rektor är ingen dag den andra lik och man får chansen att påverka barn och ungas framtid. De allra mest givande stunderna i mitt jobb är när man som ett team hittar lösningar tillsammans.

När känner du dig som mest stolt över att vara rektor?

Jag blir som stoltast när jag ser resultatet av arbetet jag lägger ner på att bygga upp en lagkänslan bland personalen och att det ger resultat för eleverna på skolan. Det gör mig också stolt att när jag får se elever och pedagoger uppnå personliga mål som de tidigare inte trodde var möjligt.

Vad tycker du är viktigast för att skapa en bra skolgång?

Receptet för att skapa en bra skolgång kräver att det finns engagerade och trygga pedagoger på skolan som möter varje elev. Varje elev på skolan ska känna att de får sin röst hörd, bli lyssnad på och känna sig sedd.

Vad vill du att eleverna har med sig när de går ut årskurs 6 på Innovitaskolan Norrtälje?

Eleverna ska bära med sig en tro på sin egen förmåga till att lära sig och ha en fortsatt nyfikenhet efter ännu mer kunskap.

Personporträtt.

Vad är ditt bästa tips till vårdnadshavare inför skolvalet?

Tänk noga efter vilken skola som passar just dig och ditt barns unika behov. Ta reda på information om den skolan du är intresserad av, våga ställa frågor och gå öppet hus för att få en bättre inblick i skolans verksamhet.

Hur skulle du beskriva Innovitaskolan Norrtälje?

Innovitaskolan Norrtälje är en integrerad för- och grundskola ända upp till årskurs 6. Skolan är belägen i en vacker miljö och med ljusa och trevliga lokaler. Här på skolan värnar vi om att alla ska må bra och känna sig trygga i vår verksamhet. Det är en skola där barn kan gro och växa sig starka genom lärande, nyfikenhet och trygghet.