×
 

Hoppa till innehållet

Om antagningen

Hur går egentligen antagningsprocessen till? Här får du en guide om hur du ansöker till oss – steg för steg. Vi svarar också på de vanligaste frågorna om vårt kösystem och våra antagningsrutiner.

Att välja skola

Det fria skolvalet gör det möjligt för er att välja den skola som passar ditt barn och dig bäst. Det går bra att söka till en skola som inte ligger i samma kommun som ni bor i.

En elev i lågstadiet som sitter och ritar med färgpennor.

Så här lätt ansöker du till oss

 1. Siffran 1.

  Läs på om skolan

  Du och ditt barn vet bäst vad som motiverar just er. Börja med att läsa på om Innovitaskolan Norrtälje, hur vi jobbar och om det passar er. Det kan du göra här!

 2. Siffran 2.

  Besök oss

  Vill ni uppleva skolan och se hur vi arbetar? Kom på besök! Ni kan antingen komma på öppet hus eller boka en personlig visning.

 3. Siffran 3.

  Ställ dig i kö

  När ni bestämt er ställer ni er i kön till förskolan på Norrtälje kommuns hemsida. Till grundskolan fyller du i vårt ansökningsformulär. Nu samlar ni ködagar!

   

 4. Siffran 4.

  Antagningsbesked

  När det är er tur i kön får ni ett erbjudande om plats och har då en viss tid på er att tacka ja. Har ni fler funderingar – läs under vanliga frågor eller kontakta oss.

Våra urvalskriterier 

Vi går efter följande urvalskriterier i antagningen till vår förskoleklass och grundskola:

1.     Organisatoriskt samband

Barn som redan går i Innovitaskolan Norrtäljes förskola erbjuds förtur till förskoleklassen. De elever som går i vår förskoleklass har förtur till vår årskurs 1. Elever antas i inbördes ordning efter anmälningsdatum. Detta innebär att bland alla som söker och redan går på vår för- eller grundskola får de med längst kötid plats först.

2.     Syskonförtur 

Barn med syskon som redan går på vår för- eller grundskola det kommande läsåret erbjuds förtur till vår förskola. Förtur till förskoleklass eller årskurs 1–6 får elev under förutsättning att eleven har ett syskon som går på vår grundskola det kommande läsåret.

För att syskonförtur ska gälla måste syskonen vara folkbokförda på samma adress. Som syskon räknas helsyskon, halvsyskon och bonussyskon. Elever med syskonförtur antas i inbördes ordning efter anmälningsdatum. Detta innebär att bland alla som söker och har syskonförtur får de med längst kötid plats först.

3.     Anmälningsdatum (ködatum)

Vårdnadshavare kan ställa sina barn i kö löpande under året. Skolan tillämpar anmälningsdatum som köplats. Om vårdnadshavare tackar nej till erbjuden plats förloras köplatsen. 

Två elever på Innovitaskolan lär sig om människans kroppsdelar.
En elev på Innovitaskolan sitter vid sitt skrivbord och skriver.

Särskild kvot för nyanlända

Med anledning av kriget i Ukraina och den flyktingström som kan komma, har myndigheterna i april 2022 återinfört möjligheten för fristående skolor att tillämpa en särskild kvot för nyanlända barn. Kvoten ger nyanlända barn som varit i Sverige mindre än två år företräde till ett begränsat antal platser på fristående skolor med kö.

Vår huvudman har beslutat att Innovitaskolan Norrtälje ska avsätta upp till 15 platser för dessa barn. Detta innebär att nyanlända barn har företräde framför övriga sökande upp till dess att kvoten är fylld för det aktuella läsåret. Skulle det vid urvalstillfället inte finnas någon sökande enligt särskild kvot tillämpas de ordinarie urvalsgrunderna. Detta beslut gäller från och med maj månad 2023, vilket betyder att de som redan fått besked om plats inför höstterminen 2023 inte omfattas av beslutet och är garanterade sin plats. Förordningen om särskild kvot gäller för närvarande för läsåret 2023/24.

Separata köer till förskola och grundskola

Du ansöker till förskola och grundskola i olika kösystem, detta beror på att det finns olika formella regelverk som styr förskolan respektive grundskolan. Det innebär att du måste göra två separata ansökningar, en till förskola och en till förskoleklassen om du vill att ditt barn ska börja förskolan men samtidigt börja samla ködagar till grundskolan.

Ställ ditt barn i kö till vår förskola

För att söka till vår förskola loggar du in på e-tjänsten för vårdnadshavare på Norrtälje kommuns hemsida. Behöver ni inloggningsuppgifter till e-tjänsten så ansöker ni om det via kommunens hemsida.

Ställ ditt barn i kö till vår grundskola

Köanmälan till grundskolan gör du via vårt ansökningsformulär. Går ditt barn redan på vår förskola har ditt barn förtur till vår förskoleklass, men du måste ändå alltid göra en ansökan. Klicka dig vidare på knappen nedan så hamnar du på sidan för köanmälan.

Eleverna på Innovitaskolan laborerar i NO-salen.

Vanliga frågor om antagningen

 • Vi tar först emot barn från vår förskola och barn med syskonförtur. Därefter tar vi emot ansökande efter antal ködagar, det barn som då stått i kö längst i varje åldersgrupp erbjuds plats först. Ködagarna börjar räknas från den dag du gör en köanmälan till oss.

 • Ja, barn som har syskon som går på skolan under ansökningen har förtur och kan börja på skolan i mån av plats.

 • Vi tar emot barn till vår förskola under hela året beroende på antal lediga platser. Vanligtvis tar vi emot nya elever till grundskolan vid skolstart i augusti men ibland tar vi även in elever under pågående termin, helst i samband med lov.

 • Ja, skolan går efter en rak tidskö. Vi räknar efter ansökningsdatum där den elev som står i kö längst i varje åldersgrupp erbjuds plats först.

Vill du bli påmind inför öppet hus och andra aktiviteter?

Fyll i intresseanmälan till höger så skickar vi ett sms eller mail inför våra öppna hus samt håller dig uppdaterad om annan viktig information om skolan.

Håll dig uppdaterad

Du vill väl inte missa viktig information om skolan och kommande öppet hus-tider? Gör en intresseanmälan nedan så håller vi dig uppdaterad.

Studiestart
Jag är intresserad av

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

När du är elev eller vårdnadshavare hos oss så behöver vi genomföra ett antal personuppgiftsbehandlingar för att kunna erbjuda dig utbildning. På AcadeMedias hemsida kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter samt om din rätt att få tillgång till dina personuppgifter.

Före du blir elev hos oss

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till skolvisning, önskar information eller marknadsföring om våra skolor, behöver samtycke lämnas. Samtycke är frivilligt och avges när anmälan eller önskemålet skickas in. Innovitaskolan är personuppgiftsansvarig på den skola som du har anmält intresse till. Skolan är en del av AcadeMedia-koncernen

De personuppgifter vi behandlar är namn, e-postadress och telefonnummer för samtliga kontakter med dig samt skolform och år för tänkt studiestart för information och marknadsföring. Vissa utskick innehåller spårningspixlar så vi kan se antal öppnade brev.

Uppgifterna delas med anställda inom skoladministration och kommunikation på de skolor du visat intresse för. Syftena är att administrera besök, skicka marknadsföring, andra meddelanden och påminnelser. Vi kan även komma att dela uppgifter till kommunikatörer på bolag inom koncernen för marknadsföring av liknande program. Vidare lämnar vi information till myndigheter om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

De rättsliga grunderna är samtycke för administration av skolbesök och svar på allmänna frågor samt berättigat intresse för den marknadsföring som inte följer av samtycke. Reklam för liknande utbildningar anser vi motiverade i viss omfattning. Utlämnande till myndigheter följer av rättslig förpliktelse. Uppgifterna lagras i ett år efter att angiven studiestart passerat. Vid tillbakadraget samtycke gallras uppgifterna omgående.

Till tekniskt stöd anlitas personuppgiftsbiträdena AcadeMedia Support AB, Microsoft Ireland Operations Ltd och Infobip Sweden AB. Uppgifterna kan komma att behandlas i Sverige/EU och i de s.k. tredjeländerna USA, Brasilien, Kina, Indien, Vietnam, Malaysia och Ryssland. Överföring till tredjeländerna sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Du kan när du vill dra tillbaka ditt samtycke, invända mot behandlingen, begära registerutdrag, rättelse eller att vi begränsar behandlingen. För att avregistrera dig från digitala reklam- och kommunikationsutskick, följ instruktionerna i det SMS eller e-post som du har fått från oss.  Du kan även kontakta skolan för detta på fliken Kontakt i menyn.

Kontakt

Vårt dataskyddsombud kontaktas på dataskydd@academedia.se. Vid klagomål på personuppgiftsbehandlingen skickas det till tillsynsmyndigheten IMY (www.imy.se).

Har du frågor om antagningsprocessen?

Kontakta gärna vår administratör om du har några frågor eller behöver hjälp med antagningsprocessen.