×
 

Grundskola på Innovitaskolan Myrängen

Med fokus på framtidens kompetenser utbildar vi våra elever till att bli trygga individer i en föränderlig värld.

Förskoleklass till årskurs 3

På vår skola går elever i förskoleklass–årskurs 3. Skolan är belägen i natursköna Myrängen och hos oss jobbar ett tjugotal pedagoger tillammans med ca 165 elever. Vi tycker att det är viktigt att alla elever känner sig trygga och vi arbetar åldersintegrerat för att bygga bra relationer på hela skolan. Vi jobbar tematiskt och med heldagslärande vilket innebär att vi ser skol-, rast- och fritidsverksamheten som lika viktiga komponenter i barnens lärande och utveckling.

För varje framtid

Vi lever i en värld som rör sig allt snabbare. Vi möts ständigt av nya utmaningar, men också möjligheter. Med fokus på framtidens kompetenser utbildar vi våra elever till att bli trygga individer som kan kommunicera fritt och röra sig obehindrat i det nya digitala landskapet. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever rätt förutsättningar i en föränderlig värld.

Moderna verktyg och metoder

Som komplement till den traditionella undervisningen får våra barn och elever tillgång till moderna verktyg och metoder. Det innebär användning av digitala hjälpmedel såväl som att vi går utanför skolans väggar. Vi provar nytt, utvärderar och delar vår kunskap med varandra.

Framtidens kompetenser

Barnen och eleverna får rätt förutsättningar att lyckas tack vare skolans fokus på framtidens kompetenser. Vi stärker deras praktiska och teoretiska kompetens genom att arbeta med problemlösning, ledarskap, nätverkande, entreprenörskap, kommunikation samt hälsa och välbefinnande. Områden som blir allt viktigare.

Engagera varje elev

Genom att skapa intresse för hur kunskapen används engagerar vi varje elev. Att göra undervisningen spännande och engagerande är viktigt enligt modern forskning. Det är också nyckeln till motivation och framgång. Framtiden är spännande och det ska vår undervisning också vara. För alla.

Elev på Innovitaskolan sitter vid sin bänk i klassrummet.