×
 

Hoppa till innehållet

Fritids på Innovitaskolan Myrängen

Här får barn och elever utforska och växa genom ett verklighetsbaserat lärande, även utanför skolbänken.

Åldersintegrerade aktiviteter på fritids

På Innovitaskolan Myrängen har vi ett åldersintegrerat fritids och barnen erbjuds en mängd olika aktiviteter, allt från lek och rörelse i vår lekhall till skogsutflykt och skapande. Vi har en tydlig struktur på fritids och erbjuder varje dag vuxenledda aktiviteter.

Fyra elever i förskoleklass ägnar sig åt aktiviteter på fritids

Heldagslärande utifrån elevernas behov

Undervisningen på vårt fritids kompletterar förskoleklassen och skolan genom ett lärande som är situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat. Vi utgår från elevernas behov, intressen och egna initiativ. Fritids är en viktig del av Innovitaskolan Myrängens fokus på heldagslärande. Våra öppettider är mellan 6.30–8.00 på morgonen samt 14.00–17.30 på eftermiddagen.

Verklighetsbaserat lärande

Vårt fritids är platsen där ny kunskap kommer till liv genom upplevelsebaserade, lustfyllda och utmanande aktiviteter. Hos oss får eleverna ta del av ämnesövergripande temaarbeten tillsammans med organisationer och föreningar.

Genom att arbeta praktiskt skapas meningsfulla sammanhang där eleverna har inflytande över sin fritidstid. Här uppmuntrar vi våra elever att förverkliga sina idéer.

Organiserad rastverksamhet

3 tips på hur man bör agera kring rastverksamheten

 1. Siffran 1.

  Visa intresse och nyfikenhet

  Som vårdnadshavare kan du ställa frågor till ditt barn kring hela skoldagen. Uttryck intresse och nyfikenhet för rast och fritidsverksamheten. Det stärker barnets bild av en balanserad skoldag och att fysiska, psykiska och sociala hälsan värderas lika.

 2. Siffran 2.

  Kläder efter väder

  Kläder som är anpassade efter vädret och som tål att lekas i bidrar till ditt barns välbefinnande och möjliggör utveckling. Att enkelt kunna få på sig rätt kläder som tål vädret bidrar till att barnet kommer ut på rasten. Det skapar mer tid för lek och rörelse och mindre tid för trängsel i kapprum.

 3. Siffran 3.

  Samverka med personalen

  Genom att dela med dig av din bild och ditt barns upplevelser av rast- och fritidsverksamheten bidrar du till att pedagogerna får en samlad bild av barnet och dess upplevelser. Det ger de bästa förutsättningarna för fortsatt utveckling och lärande!

Elev i mellanstadiet som målar på fritids.

Nyfikenhet, kreativitet och innovationskraft

Med avstamp i EU:s åtta nyckelkompetenser låter våra fritids nyfikenhet, kreativitet och innovationskraft ta plats. Våra digitala verktyg och internationella perspektiv bidrar till att utmana eleverna att tänka nytt, samarbeta och lösa problem.

Med ett helhetsperspektiv kring individen tar vi aktivitet och rörelseglädje på stort allvar. Att utveckla förståelse för balansen mellan aktivitet och vila är en förutsättning för att lyckas i en föränderlig värld. Ett aktivt liv ökar både koncentrationsförmågan och det psykiska välbefinnandet.

Ett lärande för livet

På vårt fritids skapas lärande för livet bortom skolbänken. Här har eleverna en trygg plats där vi förbereder dem inför en föränderlig framtid!

Har du frågor om vårt fritids?

Kontakta gärna vår fritidsansvarig som kan svara på dina frågor och hjälpa dig att söka till vårt fritids.

 • Fritidstelefonen

  (Innan kl 8.00 och efter kl 13:30)

  Avatarbild.