×
 

Hoppa till innehållet

Elevhälsa på Innovitaskolan Myrängen

Hälsa och välmående spelar en avgörande roll i elevernas liv och prestation. På Innovitaskolan Myrängen har våra elever tillgång till elevhälsa som i samband med skolhälsovården arbetar förebyggande och hälsofrämjande.

Elevhälsoteamet och deras arbete

Elevhälsoteamets uppdrag är att stötta eleverna för att de ska må bra, kunna nå utbildningens mål och underlätta för inlärning och studier. Vårt elevhälsoteam består av rektor, specialpedagog, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och kurator. Övriga kompetenser finns tillgängliga vid behov och riktar sig även som stöd till pedagoger i sin undervisning och förhållningssätt.

Elevhälsans funktion

Tillsammans med lärare och skolpersonal arbetar vi ständigt med att skapa en god miljö och förebygga ohälsa. Vi arbetar även med bedömning, att ge information och hjälpa vid exempelvis inlärningssvårigheter och andra utmaningar i den personliga utvecklingen. Elevhälsan är tillgänglig för alla elever men även för skolpersonal och vårdnadshavare som kan ta kontakt med elevhälsan vid behov.

Skolläkare gör en ögonkontroll på elev som ser bokstäver framför sig.

Skolsköterska 

Vår skolsköterska erbjuder eleverna hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammet samt håller ett medicinskt fokus i elevhälsoteamet och därmed i hela skolan. 

Skolläkare 

Vår skolläkare träffar elever för medicinsk bedömning och kompetens i elevhälsoarbetet. 

Specialpedagog 

Vår specialpedagog har ett nära samarbete med lärarna. På så sätt kan vi kartlägga, förebygga och undanröja hinder för lärande samt planera och genomföra specialanpassningar. Specialpedagogen har en central roll i kartläggningen av elevernas behov av särskillt stöd och upprättar därefter åtgärdsprogram. 

Medicinsk insats och hälsobesök för grundskolan 

I grundskolan erbjuds eleverna tre hälsobesök hos skolans skolsköterska som innefattar allmänna hälsokontroller och hälsosamtal. I årskurs 2 och 6 erbjuds eleverna en tillväxtkontroll.

Har du frågor om elevhälsan?

Kontakta gärna skolsköterskan på Innovitaskolan Myrängen. Om skolsköterskan inte är tillgänglig kan du alltid kontakta rektorn på kontaktsidan.