×
 

Om Innovitaskolan Myrängen

Vi ser vår tids möjligheter och undervisar därför inte våra elever för en statisk nutid, vi förbereder dem för varje framtid. Hos oss går elever från förskoleklass till årskurs 3.

Ett heldagslärande

På Innovitaskolan Myrängen arbetar vi utifrån ett heldagslärande. Det innebär att vi ser skol-, rast- och fritidsverksamheten som lika viktiga komponenter i barnens lärande och utveckling. Det ställer höga krav på våra olika kompetenser och uppdrag. I praktiken innebär ett heldagslärande att barnen möter en planerad, dokumenterad och undervisande verksamhet – oavsett om de har lektion, rast eller är på fritids.

För varje framtid

Vi lever i en värld som rör sig allt snabbare. Vi möts ständigt av nya utmaningar, men också möjligheter. Med fokus på framtidens kompetenser utbildar vi våra elever till att bli trygga individer som kan kommunicera fritt och röra sig obehindrat i det nya digitala landskapet. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever rätt förutsättningar i en föränderlig värld.

Om oss som jobbar här

Hos oss på Innovitaskolan Myrängen ser vi till att barnen känner sig sedda och omhändertagna. Här är all personal lika engagerade och delaktiga i den utbildning som barn och eleverna ges under sin tid på skolan. Vi använder oss av samplanering, skol- och fritidsutveckling samt kollegialt lärande för att tillsammans ge eleverna en likvärdig utbildning.

Vi arbetar aktivt för att hålla oss uppdaterade med den senaste forskningen och tror på att ständigt kompetensutvecklas. Ett kvitto på vår pedagogiska skicklighet är vår höga måluppfyllelse. Vi tror på ett gemensamt pedagogiskt ledarskap som sätter barnens bästa i fokus.

Våra lokaler

Vi har ljusa och rymliga lokaler som vi utnyttjar både under skoltid och på fritids. Lokalerna är en del av elevernas arbetsmiljö och förutsättningen för att skapa ett gynnsamt arbetsklimat är att det är ordning och reda i lokalerna. En del av undervisningen bedrivs i vår vackra omgivning som bjuder på ett rikt växt- och djurliv.

På övervåningen finns tre grupper som går under namnet Färglådan- Röd, Grön och Blå. På bottenplan hittar du Regnbågen med våra barn i förskoleklass och förstaklass. Även regnbågarna är indelade i tre grupper; Orange, Turkos och Lila.

Elev på Innovitaskolan visar ett uppslag i en lärobok.
Tre elever på Innovitaskolan jobbar med en läsplatta.

Samarbeten på skolan

Vi kombinerar höga ämneskunskaper med samarbeten inom närings- och föreningslivet. Barnen och eleverna får jobba i projekt kopplade till bland annat Generation Pep, som tillsammans med oss som skola ser till att hälsa och rörelse är en naturlig del av skoldagen. Vi samarbetar även med RISE vilket innebär att eleverna får möta experter från olika vetenskaper.

Innovitaskolan Myrängen är känd för sin goda stämning och samarbete mellan barn, elever, lärare och vårdnadshavare som vi håller kontakt med. Det åldersintegrerade arbetet bidrar till trygghet och samhörighet.

Ökad rörelse på skolan

På vår skola skapar vi möjlighet för ökad aktivitet och trivsel på rasterna. Vi har styrda rastaktiviteter och rastvärdar som finns tillgängliga för eleverna. Aktiviteterna kan vara allt från kullekar och utebandy till att kasta prick m.m. Dessa aktiviteter styrs upp av personalen varje dag och eleverna får möjlighet att vara med när de vill. 

Syftet med organiserad rastverksamhet är att bygga goda vänskapsrelationer och främja värderingar som inkludering, vänlighet och respekt samt förebygga konflikter och mobbning. Genom organiserad rastverksamhet ökar vi också tryggheten och gemenskapen för eleverna.

Två elever åker rutschkana tillsammans.