Tre elever i mellanstadiet som klättrar på en klättervägg

Säg hej till rektor Delphine!

Delphine Ericson har jobbat inom skolvärlden i 25 år, och har nyligen börjat på Innovitaskolan Myrängen. Följ med i den här intervjun, där vi får chansen att lära känna Delphine lite bättre.

Varför bestämde du dig för att bli rektor?

Jag valde, efter många år som lärare, att bli skolledare för att kunna påverka barns utbildning i ett större perspektiv.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att det känns så otroligt meningsfullt! När jag gör skillnad för en eller flera elever känner jag mig som mest stolt över att vara rektor.

Vad tycker du är viktigast för att skapa en bra skolgång?

Att jag som rektor skapar förutsättningar för detta. Det är viktigt att eleverna trivs, känner sig trygga och får stöd i att hitta strategier för ett livslångt lärande.

Vad är ditt bästa tips till vårdnadshavare inför skolvalet?

Ta dig tid att välja rätt skola för ditt barn.

Personporträtt.

Hur tror du att eleverna skulle beskriva skolan?

Jag ställde precis frågan till fyra elever. De säger att allt är bra på Innovitaskolan Myrängen. Vi är en liten skola med eleven i fokus. Det är bra lärare och god mat.

Hur arbetar pedagogerna på skolan?

De är engagerade, lösningsfokuserade och målinriktade.