Skolplatser till barn från Ukraina

EU:s massflyktsdirektiv innebär att ukrainska medborgare som har lämnat landet efter den ryska invasionen kan få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige. Dessa personer har bland annat rätt till skolgång för sina barn. Vår skola har fått förfrågan om att ta emot skolbarn från Ukraina. Skolan representerar en trygghet och ett sammanhang, därför vill vi göra vårt yttersta för att erbjuda dessa barn plats på vår skola.

 
Mottagandet av barn från Ukraina kan påverka köplatsen för de barn som sedan tidigare står i kö till vår skola. Det går bra att kontakta vår administratör Anna-Carin Söderström vid frågor om aktuell köplats för ditt barn.

Hennes mailadress är: