×
 

Om Innovitaskolan Motala

Vi ser vår tids möjligheter och undervisar därför inte våra elever för en statisk nutid, vi förbereder dem för varje framtid. Hos oss går elever från förskoleklass till årskurs 9.

Undervisning av hög kvalitet

Innovitaskolan Motala, tidigare Karin Boyeskolan, grundades 2003 och har sedan dess haft en stadig tillväxt. Hög kvalitet är något som vi alltid eftersträvar. Varje dag kommer cirka 375 elever till vår skola för att utvecklas och lära sig nya saker.

Undervisning utformad tillsammans med elever

På vår skola strävar personalen efter att eleverna ska vara delaktiga i utformningen av undervisningen och skolans arbetsmiljö. Vi jobbar varje dag aktivt för att öka alla elevers måluppfyllelse. Ökad måluppfyllelse kommer inte av sig självt, utan det krävs hårt arbete för att nå dit.

För varje framtid

Vi lever i en värld som rör sig allt snabbare. Vi möts ständigt av nya utmaningar, men också möjligheter. Med fokus på framtidens kompetenser utbildar vi våra elever till att bli trygga individer som kan kommunicera fritt och röra sig obehindrat i det nya digitala landskapet. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever rätt förutsättningar i en föränderlig värld.

Om oss som jobbar här

Personalen på Innovitaskolan Motala kännetecknas av att de är engagerade och målinriktade. Vi deltar aktivt i utformningen av den undervisning som sker på skolan men värnar även om skolmiljön. Ett av våra huvudsakliga mål är att höja elevernas måluppfyllelse och att lära dem vad som krävs för att uppnå just det.

Våra lokaler

Våra lokaler för barn och elever i förskoleklass till årskurs 6 ligger placerade på Folkparksgatan 15. Här har vi en stor skolgård och väldigt nära till grönområden och skogen i Bondebacka. För äldre elever i årskurs 7-9 ligger skolan centralt placerad precis vid resecentrum.

Eleverna på Innovitaskolan laborerar i NO-salen.
Tre elever på Innovitaskolan jobbar med en läsplatta.

Samarbeten på skolan

Vi kombinerar höga ämneskunskaper med samarbeten inom närings- och föreningslivet. Barnen och eleverna får jobba i projekt kopplade till bland annat Generation Pep, som tillsammans med oss som skola ser till att hälsa och rörelse är en naturlig del av skoldagen. Vi samarbetar även med RISE vilket innebär att eleverna får möta experter från olika vetenskaper.

Vi är en skola där du kommer att märka av vår goda stämning så snart du besöker oss. Vår skola upplevs som liten då vår personal samarbetar tätt och vi finns och syns på skolan för våra elever. Vi har en välutvecklad likabehandlingsplan och en trygghetsgrupp som genast hjälper till och tar ställning om någon skulle känna sig utanför.

Ökad rörelse på skolan

På vår skola skapar vi möjlighet för ökad aktivitet och trivsel på rasterna. Vi har styrda rastaktiviteter och rastvärdar som finns tillgängliga för eleverna. Aktiviteterna kan vara allt från kullekar och utebandy till att kasta prick m.m. Dessa aktiviteter styrs upp av personalen varje dag och eleverna får möjlighet att vara med när de vill. 

Syftet med organiserad rastverksamhet är att bygga goda vänskapsrelationer och främja värderingar som inkludering, vänlighet och respekt samt förebygga konflikter och mobbning. Genom organiserad rastverksamhet ökar vi också tryggheten och gemenskapen för eleverna.

Två elever åker rutschkana tillsammans.