×
 

Fritids på Innovitaskolan Mölndal

Här får barn och elever utforska och växa genom ett verklighetsbaserat lärande, även utanför skolbänken.

Välorganiserade aktiviteter med lek och lärande

Innovitaskolan Mölndal har ett välorganiserat fritids. Eleverna erbjuds många olika aktiviteter och fri lek utifrån läroplanen för fritidshemmet. Vi tror på ett heldagslärande. Skola och fritids samverkar vid morgonfritids, under skoldagen och i övergången vid skoldagens slut.

Elever i förskoleklass som ägnar sig åt utomhusaktiviteter på fritids

Samarbete som gynnar utveckling

Ett bra samarbete mellan mentorer och fritidspedagoger gynnar elevernas utveckling och lärande. Vårt gemensamma synsätt är att eleverna alltid ska vara i fokus. En bra samverkan mellan elevhälsan och fritids bidrar också till att vi alltid ser till elevernas bästa.

Verklighetsbaserat lärande

Vårt fritids är platsen där ny kunskap kommer till liv genom upplevelsebaserade, lustfyllda och utmanande aktiviteter. Hos oss får eleverna ta del av ämnesövergripande temaarbeten tillsammans med organisationer och föreningar.

Genom att arbeta praktiskt skapas meningsfulla sammanhang där eleverna har inflytande över sin fritidstid. Här uppmuntrar vi våra elever att förverkliga sina idéer.

Nyfikenhet, kreativitet och innovationskraft

Med avstamp i EU:s åtta nyckelkompetenser låter våra fritids nyfikenhet, kreativitet och innovationskraft ta plats. Våra digitala verktyg och internationella perspektiv bidrar till att utmana eleverna att tänka nytt, samarbeta och lösa problem.

Med ett helhetsperspektiv kring individen tar vi aktivitet och rörelseglädje på stort allvar. Att utveckla förståelse för balansen mellan aktivitet och vila är en förutsättning för att lyckas i en föränderlig värld. Ett aktivt liv ökar både koncentrationsförmågan och det psykiska välbefinnandet.

Ett lärande för livet

På vårt fritids skapas lärande för livet bortom skolbänken. Här har eleverna en trygg plats där vi förbereder dem inför en föränderlig framtid!

En fokuserad elev i mellanstadiet som målar på fritids

Har du frågor om vårt fritids?

Kontakta gärna vår fritidsansvarig som kan svara på dina frågor och hjälpa dig att söka till vårt fritids.