×
 

Om Innovitaskolan Mölndal

Vi ser vår tids möjligheter och undervisar därför inte våra elever för en statisk nutid, vi förbereder dem för varje framtid. Hos oss går barn och elever från förskola till årskurs 9.

Fokus på heldagslärande

På Innovitaskolan Mölndal arbetar vi efter ledorden: mål, mående, trygghet och studiero. Eleven är alltid i fokus och vi arbetar efter mottot att alla kan lyckas utefter sin förmåga. Undervisningen är varierad och utmanande med arbetsmetoder där vi har stort fokus på studiero och tillgängliga lärmiljöer.

Vi ser lärande som en process och vi arbetar med ett heldagslärande, vilket innebär att skolan och fritidsverksamheten samverkar dagligen. Mentorsskapet är viktigt och vi arbetar för att alla elever ska få vara i en miljö med trygga relationer. Vi har även en aktiv elevhälsa och ett nära samarbete med barnens hem.

För varje framtid

Vi lever i en värld som rör sig allt snabbare. Vi möts ständigt av nya utmaningar, men också möjligheter. Med fokus på framtidens kompetenser utbildar vi våra elever till att bli trygga individer som kan kommunicera fritt och röra sig obehindrat i det nya digitala landskapet. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever rätt förutsättningar i en föränderlig värld.

Om oss som jobbar här

På Innovitaskolan Mölndal arbetar vi gemensamt med alla våra barn. Eftersom skolgången hos oss löper från 1 år på förskolan till 16 år i grundskolan kan vi tillsammans över stadier och genom åren skapa en trygg plats och lärmiljö för våra barn och elever, vi kan även på ett professionellt sätt skapa förutsättningar för barn och elever med bland annat särskilda behov.

Vi arbetar med en studie- och yrkesvägledare för att ge eleverna på högstadiet rätt förutsättning att välja rätt studie- och yrkesval. Ledningen på skolan arbetar tätt tillsammans med elevhälsan och våra IKT-pedagoger.

Att arbeta i för- och grundskolan innebär så mycket mer än enbart undervisning, därför värdesätter vi att personalen kan bygga ömsesidig och god relation med barnen och eleverna. Gemenskap och sammanhållning är viktigt för oss och en förutsättning för ett gott samarbete personal emellan, därför arbetar vi stadie- och ämnesöverskridande på våra studiedagar.

Förskolebarn äter mellanmål ute i naturen.
Tre elever på Innovitaskolan jobbar med en läsplatta.

Våra lokaler

Skolan är uppdelad i två olika byggnader i Pedagogen Park, bara ett stenkast från varandra. Förskolan som består av 5 avdelningar ligger i ett plan med en gård som går att dela av till två om behov skulle finnas.

Alla förskolans avdelningar ligger med anslutande fönster och dörrar ut mot gården. På varje avdelning finns tillhörande vilorum med lugn och trygg atmosfär. Vid lunch dukar barnen, tillsammans med personalen, fram tallrikar och bestick för att äta inne på avdelningarna, vid fint väder äter vi måltiderna ute på vår nya, fina gård.

Grundskolans lokaler består av två plan där förskoleklass - årskurs 3 huserar i ena delen och årskurs 4–6 i den andra på plan ett. Här bedrivs även vår fritidsverksamhet. Våra årskurser 7–9 finns på plan två där även matsal, bibliotek, administration och elevhälsa finns.

Skolans nya gård används flitigt under både lektionstid och rastaktivitet.

Samarbeten på skolan

Vi kombinerar höga ämneskunskaper med samarbeten inom närings- och föreningslivet. Barnen och eleverna får jobba i projekt kopplade till bland annat Generation Pep, som tillsammans med oss som skola ser till att hälsa och rörelse är en naturlig del av skoldagen. Vi samarbetar även med RISE vilket innebär att eleverna får möta experter från olika vetenskaper.

Innovitaskolan Mölndal arbetar aktivt för samarbeten med idrottslivet och fritidsbanken i kommunen för att kunna erbjuda våra barn och elever en väg in i idrottslivet. Utöver Generation Pep samarbetar vi med Scriin och Every Padel i Åby.

Elever på Innovitaskolan spelar innebandy.
Två elever åker rutschkana tillsammans.

Ökad rörelse på skolan

På vår skola skapar vi möjlighet för ökad aktivitet och trivsel på rasterna. Vi har styrda rastaktiviteter och rastvärdar som finns tillgängliga för eleverna. Aktiviteterna kan vara allt från kullekar och utebandy till att kasta prick m.m. Dessa aktiviteter styrs upp av personalen varje dag och eleverna får möjlighet att vara med när de vill. 

Syftet med organiserad rastverksamhet är att bygga goda vänskapsrelationer och främja värderingar som inkludering, vänlighet och respekt samt förebygga konflikter och mobbning. Genom organiserad rastverksamhet ökar vi också tryggheten och gemenskapen för eleverna.