×
 

Hoppa till innehållet

Vanliga frågor

Du är alltid välkommen att ta direktkontakt med oss så hjälper vi dig med frågor och funderingar. Du kan också kika i listan nedan, där har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren. Hoppas att du hittar vad du söker!

Vanliga frågor

 • Ja, vi följer läroplanen.

 • Genom att sätta benämningarna på de pedagogiska koncepten som namn med versal blir det lättare att arbeta med flera sammanhängande områden och nyckelkompetenser inom respektive koncept. Istället för att endast jobba med t.ex utforskande som ett koncept kan Explore täcka ett större område och fler nyckelkompetenser, allt från att eleverna får testa ny digital teknik till att de får utveckla sina kompetenser inom matematik och natur samt få en förståelse för framtidsfrågor.

 • Våra pedagogiska koncept, Innovita Skills, tar avstamp i EU:s åtta nyckelkompetenser som är framtagna för att främja ett livslångt lärande och som ska ge barn och elever rätt förutsättningar i en global och föränderlig värld. Vi har valt att namnge våra pedagogiska koncept på engelska då det knyter an till EU:s nyckelkompetens; kommunicera på främmande språk. Innovitaskolan är en skola för framtiden och eftersom det engelska språket får ta en allt större plats i det svenska samhället vill vi vara en del av utvecklingen.

 • Nej, det kostar inget.

 • Det går bra att boka en privat visning av skolan. Prata med administratören om du är intresserad, du hittar kontaktuppgifter på kontaktsidan.

 • Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss på Innovitaskolan! Här hittar du alla våra lediga tjänster.

Om skolan

 • Maten levereras från Svea Cater i Landskrona.

 • Vi undervisar från förskoleklass till årskurs 9.

 • Vi har ca 200 elever på skolan.

 • Eleverna har tillgång till iPad från årskurs 2–3 därefter har eleverna i årskurs 4–9 Chromebooks.

Kösystem

 • Om du inte får plats till önskad årskurs flyttas köplatsen årligen upp till aktuell årskurs, tills du själv väljer att kliva ur kön.

 • Vi tar först emot barn med syskonförtur. Därefter tar vi emot ansökande efter antal ködagar, det barn som då stått i kö längst i varje åldersgrupp erbjuds plats först. Ködagarna börjar räknas från den dag du gör en köanmälan till oss.

 • Ja, barn som har syskon som går på skolan under ansökningen har förtur och kan börja på skolan i mån av plats.

 • Vi tar främst emot nya elever i början på höstterminen eller i samband med skolloven.

 • Ja, skolan går efter en rak tidskö. Vi räknar efter ansökningsdatum där den elev som står i kö längst i varje åldersgrupp erbjuds plats först.

 • Har du gjort en ansökan till skolan har ditt barn fått en plats i kön.

 • Tyvärr kan vi inte svara på specifika fall då det beror på hur många som tackar ja till sin erbjudna plats och hur många barn som tas in i varje klass. Kontakta oss för mer information.

 • Har du gjort en ansökan till skolan har ditt barn fått en plats i kön. Blir ni erbjuden en plats kommer ni att bli kontaktade och måste tacka ja inom en viss tid.

Till dig med barn på skolan

 • Ledighetsansökan hittar du i SchoolSoft.

 • Du hittar matsedeln på SchoolSoft.

 • Kontakta administratören på skolan. Du hittar kontaktuppgifter på kontaktsidan.

Kontakt

 • Här kan du hitta en lista över skolans personal.

 • Järnvägsgatan 8, 261 32 Landskrona.

Kontakta oss

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss så hjälper vi dig.