×
 

Om Innovitaskolan Landskrona

Vi ser vår tids möjligheter och undervisar därför inte våra elever för en statisk nutid, vi förbereder dem för varje framtid. Hos oss går elever från förskoleklass till årskurs 9.

Vår omgivning

Innovitaskolan Landskrona har undervisning i årskurserna förskoleklass till årskurs 9. Vi har även ett fritidshem som drar nytta av att ha tillgång till stadens vackra utomhusmiljöer. Att vara belägen mitt i Landskrona stad är en otrolig förmån med närhet till flera parker, teater, museer, föreningsliv och företag.

Lustfyllt lärande

Med tydlighet, rörelse och kunskap ges eleverna ett lustfyllt lärande. Hos oss ska de känna trygghet och att de har möjlighet att vara med och påverka. Vi har ett stort fokus på varje elevs unika lärande.

För varje framtid

Vi lever i en värld som rör sig allt snabbare. Vi möts ständigt av nya utmaningar, men också möjligheter. Med fokus på framtidens kompetenser utbildar vi våra elever till att bli trygga individer som kan kommunicera fritt och röra sig obehindrat i det nya digitala landskapet. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever rätt förutsättningar i en föränderlig värld.

Om oss som jobbar här

Vi är en skola där medarbetarna känner samhörighet till alla elever. Personalen bemöter alla elever utifrån deras förutsättningar. Alla medarbetare är lika delaktiga i utbildningen och vill bidra med en positiv inverkan på varje elevs framtid.

Vi använder oss av samplanering, skol- och fritidshemsutveckling samt kollegialt lärande för att tillsammans ge eleverna en likvärdig utbildning. Givetvis ser vi även till att alla elever accepterar varandras olikheter och vi anpassar undervisningen utifrån elevens förmåga.

Våra lokaler

Innovitaskolan Landskrona ligger mitt i centrum, med närhet till kultur och fantastiska grönområden. Vi har ljusa och trivsamma lokaler. Tillsammans med våra medarbetare och vårt elevråd skapar och utvecklar vi skolans miljöer och trivsel kontinuerligt.

Högstadieelever får hjälp av en lärare på Innovitaskolan Landskrona
Mellanstadieelever hjälps åt på en lektion på Innovitaskolan Landskrona

Samarbeten på skolan

Vi kombinerar höga ämneskunskaper med samarbeten inom närings- och föreningslivet. Barnen och eleverna får jobba i projekt kopplade till bland annat Generation Pep, som tillsammans med oss som skola ser till att hälsa och rörelse är en naturlig del av skoldagen. Vi samarbetar även med RISE vilket innebär att eleverna får möta experter från olika vetenskaper.

På Innovitaskolan Landskrona har vi ett stort fokus på främjande och förebyggande elevhälsoarbete. Vi arbetar ämnesövergripande redan från fritidshem, förskoleklass och hela vägen upp till årskurs 9. Lärarna samplanerar sin undervisning för att eleverna ska förstå hur ämnena i skolan hänger ihop och blandar teori med praktik.