×
 

Hoppa till innehållet

Om Innovitaskolan Landskrona

Vi ser vår tids möjligheter och undervisar därför inte våra elever för en statisk nutid, vi förbereder dem för varje framtid. Hos oss går elever från förskoleklass till årskurs 9.

Vår omgivning

Innovitaskolan Landskrona har undervisning i årskurserna förskoleklass till årskurs 9. Vi har även ett fritidshem som drar nytta av att ha tillgång till stadens vackra utomhusmiljöer. Att vara belägen mitt i Landskrona stad är en otrolig förmån med närhet till flera parker, teater, museer, föreningsliv och företag.

Lustfyllt lärande

Med tydlighet, rörelse och kunskap ges eleverna ett lustfyllt lärande. Hos oss ska de känna trygghet och att de har möjlighet att vara med och påverka. Vi har ett stort fokus på varje elevs unika lärande.

För varje framtid

Vi lever i en värld som rör sig allt snabbare. Vi möts ständigt av nya utmaningar, men också nya möjligheter. Med fokus på framtidens kompetenser kombinerar vi traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder, för att ge våra barn och elever rätt förutsättningar i en föränderlig framtid.

Om oss som jobbar här

Vi är en skola där medarbetarna känner samhörighet till alla elever. Personalen bemöter alla elever utifrån deras förutsättningar. Alla medarbetare är lika delaktiga i utbildningen och vill bidra med en positiv inverkan på varje elevs framtid.

Vi använder oss av samplanering, skol- och fritidshemsutveckling samt kollegialt lärande för att tillsammans ge eleverna en likvärdig utbildning. Givetvis ser vi även till att alla elever accepterar varandras olikheter och vi anpassar undervisningen utifrån elevens förmåga.

Våra lokaler

Innovitaskolan Landskrona ligger mitt i centrum, med närhet till kultur och fantastiska grönområden. Vi har ljusa och trivsamma lokaler. Tillsammans med våra medarbetare och vårt elevråd skapar och utvecklar vi skolans miljöer och trivsel kontinuerligt.

Eleverna på Innovitaskolan laborerar i NO-salen.
Tre elever på Innovitaskolan jobbar med en läsplatta.

Samarbeten på skolan

Vi kombinerar höga ämneskunskaper med samarbeten inom närings- och föreningslivet. Barnen och eleverna får jobba i projekt kopplade till bland annat Generation Pep, som tillsammans med oss som skola ser till att hälsa och rörelse är en naturlig del av skoldagen. Vi samarbetar även med RISE vilket innebär att eleverna får möta experter från olika vetenskaper.

På Innovitaskolan Landskrona har vi ett stort fokus på främjande och förebyggande elevhälsoarbete. Vi arbetar ämnesövergripande redan från fritidshem, förskoleklass och hela vägen upp till årskurs 9. Lärarna samplanerar sin undervisning för att eleverna ska förstå hur ämnena i skolan hänger ihop och blandar teori med praktik.

Ökad rörelse på skolan

På vår skola skapar vi möjlighet för ökad aktivitet och trivsel på rasterna. Vi har styrda rastaktiviteter och rastvärdar som finns tillgängliga för eleverna. Aktiviteterna kan vara allt från kullekar och utebandy till att kasta prick m.m. Dessa aktiviteter styrs upp av personalen varje dag och eleverna får möjlighet att vara med när de vill. 

Syftet med organiserad rastverksamhet är att bygga goda vänskapsrelationer och främja värderingar som inkludering, vänlighet och respekt samt förebygga konflikter och mobbning. Genom organiserad rastverksamhet ökar vi också tryggheten och gemenskapen för eleverna.

Två elever åker rutschkana tillsammans.

Ställ ditt barn i kö till oss

Vad roligt att du är intresserad av vår skola! Ställ ditt barn i kö redan idag då vi antar efter anmälningsdatum.

Kvalitetsrapport

Varje läsår publicerar vi en kvalitetsrapport för skolan. Den kan du ladda ner här.