Välkommen skolår 2023! 

En skoltermin går otroligt fort och speciellt när engagemanget och tempot är högt! Och både tempo och engagemang är i topp hos oss.

Fyra glada elever som undersöker en växt på Innvitaskolan.

Ord från rektor Maria

På Innovitaskolan fokuserar vi på traditionella undervisningsmetoder på vetenskaplig grund men eleverna tränas också i att prova och testa olika metoder. Det skapar den viktiga balans som krävs för att vara förberedd inför en oviss och spännande framtid. Att ha en stor verktygslåda av olika metoder och strategier för sitt eget lärande är förmågor som vi tränar alla våra elever i! Vi vill helt enkelt ge alla elever de förutsättningar som hen behöver för att förverkliga sina drömmar.

I alla mina år som skolledare har mitt mål alltid varit att varje beslut som jag tar ska vara för elevernas bästa, nu och i framtiden. Det är ibland en utmaning, men om den inre kompassen är en mix av medmänsklighet och skollag så blir det bra. Hos oss förhåller vi oss till en värdegrund utifrån allas lika värde samt allas lika rättigheter och skyldigheter. Varje elev har rätt till en skoldag med tydliga ramar, studiero och trygghet samt vettiga vuxna som står stadigt när det blåser!

Under vårterminen 2023 förstärker vi vår personalgrupp. På högstadiet börjar nu vår förstelärare i matematik och inom innovita skills. Uppdraget innebär att utveckla elevernas kompetens inom matematik och teknik för att kunna lösa komplexa framtidsfrågor. Tillsammans med förstelärare på mellanstadiet med samma uppdrag kommer Innovita Skills, Explore, Innovate och Balance att utvecklas och stärkas i hela organisationen.

Vi välkomnar också vår nyanställda men erfarna svenska/ svenska som andra språklärare på högstadiet. Tillsammans med svensklärare på mellanstadiet utvecklar de undervisningen för framtidens behov av att kunna kommunicera och förstå och utveckla komplexa sammanhang.

Under vårterminen 2023 fortsätter vi samarbetet med Eq. Labs Europe. Innovativ musikundervisning där eleverna får göra egna musikvideos och prova både analoga och digitala instrument. För att utveckla och förmedla betydelsen av varierad fysisk aktivitet kommer vi att ha idrott i Landskrona stads stora idrottshall på Karlslundsområdet och på Pulsarena, här erbjuds ett stort utbud av olika sporter och föreningar.

Till slut vill jag tacka alla de vårdnadshavare som ger oss förtroendet att undervisa era barn. Men också för ett gott samarbete som gynnar barnen.

Varma hälsningar, 

Maria Sjöstedt, rektor på Innovitaskolan Landskrona