En elev på Innovitaskolan visar upp en lärobok för en annan elev

Säg hej till rektor Maria!

Maria Sjöstedt är rektor på Innovitaskolan Landskrona och har arbetat som skolledare i drygt åtta år. Hon har som vision att varje elev ska vilja och kunna ta eget ansvar samt känna glädje och framtidstro. I Marias ledarskap står alltid eleven i centrum.

Vad är viktigast för dig som rektor? 

- Det viktigaste och mest grundläggande är att skapa en skola där varje elev ges bästa möjliga förutsättningar för just sitt lärande. Att skapa en miljö där eleverna möts av trygga, positiva och kunniga vuxna. Eleverna och medarbetarna ska älska att vara i skolan och medarbetarna ska vilja se utmaningar ur elevens perspektiv. Vår uppgift är att vara en ”plantskola” för att utveckla elever för varje framtid! 

Vad tycker du är viktigast för att skapa en bra skolgång?

- Tillsammans skapar elever, vårdnadshavare och medarbetare en bra skolgång! Det innebär bland annat en proffsig organisation där resultat, analys och undervisning är tätt sammanlänkat och självklart. Men det innebär framför allt att vi har en gemensam värdegrund som vilar på allas lika värde. Där medarbetarna är goda förebilder men också förmedlar höga och realistiska förväntningar på eleverna. 

Vad vill du att eleverna ska ha med sig när de går ut årskurs 9 på Innovitaskolan Landskrona?

- Då hoppas jag att de har ett gott självförtroende, god självkännedom och är ”hungriga” på framtiden. De vet hur man driver olika lärprocesser och vågar prova nytt. De är redo för kommande studier och en spännande framtid! 

Personporträtt.

Vad är ditt bästa tips till vårdnadshavare inför ett skolval?

- Gör ett aktivt val! Läs om olika skolor i media och på deras hemsidor. Låt dig inte lockas av ytliga löften utan besök skolorna du är intresserad av, prata med eleverna och lärarna. Ta reda på vilken skola som passar just dig och ditt barn.

Vad hoppas du kunna utveckla inom skolan?

- Jag skulle vilja utveckla skoldagen till att innehålla mer aktiviteter som till exempel språkcafé, idrott och gemensamma fritidsaktiviteter. Jag hoppas även kunna utveckla skolan så att eleverna kan experimentera i olika ”verkstäder” och lära sig programmera.

Hur beskriver eleverna sin skolgång på Innovitaskolan Landskrona?

- Eleverna beskriver sin skolgång som ”tuff med höga krav men också roligt och spännande”. De är glada över att ha fått experimentera och fått uppleva så mycket utanför skolbyggnaden. De elever jag pratat med har sagt att ”alla lärare har visat oss omtanke och lärt oss att tillsammans är vi bäst!”