Hälsning från rektor Maria

Hej,Jag heter Maria Sjöstedt och är stolt rektor på Innovitaskolan i Landskrona. Med detta brev vill jag passa på att berätta hur vi jobbar för att vara den bästa för- och grundskolan för ditt barn. Nu är det snart dags för jullov för våra barn och elever och därefter kommer en intensiv men härlig vårtermin.

Personporträtt.

Innovitaskolan – en plats för värme, trygghet och framtidstro

På Innovitaskolan arbetar lärare och pedagoger med hög kompetens och med hjärtat på rätt ställe! Vi vill skapa en skola där varje elev, förälder och personal känner värme, trygghet och ”en stark vi-känsla”. Dessutom ska Innovitaskolan symbolisera framtidstro! En skola där ditt barn möter traditionell undervisning, tillsammans med moderna digitala verktyg som ger ditt barn förutsättningar att vara förberedd i en föränderlig framtid!

Innovitaskolans koncept med våra skills Explore, Innovate och Balance är speciellt, de är utformade utifrån EU:s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande. De ska genomsyra hela skoldagen och undervisningen. Du kan läsa mer om Innovita Skills här.

Det livslånga lärandet innebär en kombination av kunskaper, färdigheter och attityder för att själv kunna skapa sig ett framgångsrikt liv. Men också en helhetssyn på utbildning där lärandet kan ske i olika miljöer, även utanför skolan. Eleverna motiveras av att komma närmare näringslivet och olika samhällsfunktioner.

Under hösten har Innovitaskolan uppmärksammats för vårt samarbete med KNUT (kunskap-näringsliv-utbildning-tillsammans), vårt samarbete med Tillväxt Landskrona och med företag som Fastighetsbyrån, Blue and Green och Sandvikens rör. Våra elever får också många olika upplevelser utanför skolan som vi sedan arbetar med i ämnesundervisningen. Under hösten har vi bland annat varit på fisketur, besökt olika kulturevenemang och deltagit i flera idrottsevenemang. Just i dagarna uppmärksammades vår skola för sitt deltagande i ”Resterkocken”, en tävling om hållbar matlagning för att minska matsvinnet!

Vi är stolta över vårt arbete och våra framgångar, tryggheten på skolan är hög där 93% av eleverna känner sig trygga. Jag är övertygad om att vårt engagemang i arbetet med värdegrund och rutiner är en nyckel till framgång, men också vårt fokus på att utveckla studiemotiverade elever. Av våra lärare har 86% lärarlegitimation eller pågående kompletterande utbildning. Vi följer noggrant och systematiskt våra elevers kunskapsutveckling redan från förskoleklass.

Förskoleklassens matematikundervisning bygger på att kommunicera i grupp och att synliggöra förståelsen för talens uppbyggnad. Elevernas progression visar på god effektiv och kvalitativ undervisning. I mitten av september hade 10% av eleverna godtagbar taluppfattning, för att klara av vidare studier i skolår 1, men nu har siffran ökat till 55%. I skolår 4 har eleverna i snitt ökat sina resultat inom taluppfattning med 31% (sep – nov). Vi arbetar med Singaporemodellen, en erkänd modell med gedigen forskning och erfarenhetsbaserad bakgrund!

I september var 73% av eleverna i skolår 6 godkända i läsförståelse, nu i december är 93% godkända! Klassens fokus på ett språkutvecklande arbetssätt utifrån genrepedagogiken och mycket läsning av varierad karaktär har visat sig ge goda resultat. De muntliga nationella proven i skolår 9 klarade imponerande 95% av våra elever!

Vill du boka en personlig visning av skolan?

Vi tycker att det är viktigt att du får chansen att se skolan och träffa oss för att lära känna verksamheten än bättre. Vi erbjuder därför privata visningar. Hör av dig till mig så bokar vi en tid som passar!

Du har självklart också möjlighet att sätta upp dig i vår kö direkt.

Har du några frågor?

Tveka inte att höra av dig till mig. Du når mig lättast via telefon eller mejl.

Med vänlig hälsning, Maria Sjöstedt Rektor

Telefon: 070-200 90 66
Mail: maria.sjostedt@innovitaskolan.se