×
 

Om Innovitaskolan Karlskrona

Vi ser vår tids möjligheter och undervisar därför inte våra elever för en statisk nutid, vi förbereder dem för varje framtid. Hos oss går elever från förskoleklass till årskurs 9.

Goda relationer i en trygg lärmiljö

Med omtanke och fokus på framtidens kompetenser rustar vi våra elever för framtiden. Det innebär att eleverna är väl förberedda för livet efter grundskolan när de går ut Innovitaskolan Karlskrona. Vår pedagogiska idé och vårt arbetssätt bygger på att pedagogerna arbetar med omtanke för eleverna i en tillgänglig och trygg lärmiljö. Varje elev har en egen mentor och alla vuxna är goda förebilder och arbetar för att bygga goda relationer.

Ämnesövergripande undervisning

Vi arbetar utifrån läroplanen – målstyrt och i projekt med teman. Aktiviteter och variation i arbetssätt vävs in i undervisningen utifrån elevernas behov och intressen. Vi har ett ämnesövergripande förhållningssätt, med flexibla läromedel och IT i undervisningen. Vi arbetar tillsammans för att alla elever ska må bra och utvecklas så mycket som möjligt utifrån sina förutsättningar.

För varje framtid

Vi lever i en värld som rör sig allt snabbare. Vi möts ständigt av nya utmaningar, men också möjligheter. Med fokus på framtidens kompetenser utbildar vi våra elever till att bli trygga individer som kan kommunicera fritt och röra sig obehindrat i det nya digitala landskapet. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever rätt förutsättningar i en föränderlig värld.

Om oss som jobbar här

Hos oss på Innovitaskolan Karlskrona arbetar personalen kooperativt mot ett gemensamt mål – att våra elever ska nå så långt som möjligt och att skapa glädje i lärandet. Pedagoger, elevhälsoteam och övrig personal är alla väldigt engagerade tillsammans med en närvarande och drivande skolledning. Fokus ligger även på kvalitet i undervisningen och goda relationer mellan lärare, elever och vårdnadshavare.

Skolpersonalen trivs på sin arbetsplats och enligt NMI 2021 rekommenderar de sin arbetsplats till 100%.

Våra lokaler

Våra lokaler ligger centralt på Rosenholmsområdet med bra kommunikation till centrum. Till vardags håller vi till på skolan som är belägen vid Arena Rosenholm, kanske ett av Sveriges fräschaste och mest attraktiva områden för idrott, friluftsliv och hälsoutveckling. I natursköna omgivningar som tidigare hyste ett kustartilleriregemente samsas vi med toppmoderna idrottsanläggningar och dess utövare.

Eleverna på Innovitaskolan laborerar i NO-salen.
Tre elever på Innovitaskolan jobbar med en läsplatta.

Samarbeten på skolan

Vi kombinerar höga ämneskunskaper med samarbeten inom närings- och föreningslivet. Barnen och eleverna får jobba i projekt kopplade till bland annat Generation Pep, som tillsammans med oss som skola ser till att hälsa och rörelse är en naturlig del av skoldagen. Vi samarbetar även med RISE vilket innebär att eleverna får möta experter från olika vetenskaper.

Vår skola är inte bara känd för den höga kvalitén på undervisningen utan också för den goda stämningen mellan elever och vuxna. Vi ser till att varje elev känner sig sedd och trygg i det täta samarbetet mellan lärare och elever. "Alla barn är allas barn" är något vi alltid har i åtanke.

Vi samarbetar också med lokala idrottsklubbar genom Sport College där eleverna får möjlighet att träna sin idrott under skoltid. Det kan då vara konståkning, hockey, handboll, innebandy, tennis, badminton och gymnastik.

Ökad rörelse på skolan

På vår skola skapar vi möjlighet för ökad aktivitet och trivsel på rasterna. Vi har styrda rastaktiviteter och rastvärdar som finns tillgängliga för eleverna. Aktiviteterna kan vara allt från kullekar och utebandy till att kasta prick m.m. Dessa aktiviteter styrs upp av personalen varje dag och eleverna får möjlighet att vara med när de vill. 

Syftet med organiserad rastverksamhet är att bygga goda vänskapsrelationer och främja värderingar som inkludering, vänlighet och respekt samt förebygga konflikter och mobbning. Genom organiserad rastverksamhet ökar vi också tryggheten och gemenskapen för eleverna.

Två elever åker rutschkana tillsammans.