×
 

Förskolan på Innovitaskolan Kalix

Vi ser vår tids möjligheter och förbereder barnen inför en dynamisk framtid, på deras väg in i grundskolan. Våra pedagoger förankrar allt arbete i läroplanen.

Livslångt lärande

Vi strävar efter att rusta eleverna för ett livslångt lärande. Ledorden kunskap, trygghet och trivsel ligger till grund för det dagliga arbetet. Vi förankrar vårt arbete i läroplanen och vi jobbar tematiskt utifrån dess olika delar. Vi ser till att arbetet i förskolan innefattar omsorg, lek och undervisning där vi möter varje barn där hen befinner sig i sin kunskapsutveckling.

Stimulans både ute och inne

Hos oss erbjuder vi en stimulerande lärmiljö både utom- och inomhus. Barnen i förskolan möter olika läroformer för att lärandet ska bli roligt och lustfyllt. För att skapa balans i vardagen blandar vi pedagogledda aktiviteter och planerade lekar med kreativitet och fri lek.

För varje framtid

Vi lever i en värld som rör sig allt snabbare. Vi möts ständigt av nya utmaningar, men också nya möjligheter. Med fokus på framtidens kompetenser kombinerar vi traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder, för att ge våra barn och elever rätt förutsättningar i en föränderlig framtid.

Introduktion till förskolan

Vi anpassar introduktionen efter varje barn, alla behöver vi olika tillvägagångssätt och tidsspann för att känna oss bekväma i en ny miljö. Barnet får börja med några kortare dagar på förskolan där du som vårdnadshavare får vara med som ett tryggt stöd.

Du och ditt barn får under dessa dagar lära känna pedagogerna och de andra förskolebarnen. Då det väl är dags att säga hejdå kan det vara jobbigt för både barnet och dig som vårdnadshavare de första gångerna men efter hand kommer dessa stunder bytas ut till efterlängtad lek med de nyfunna kompisarna.

Tips inför första dagen på förskolan

– Förbered genom att namnmärka barnets alla tillhörigheter.

– Informera oss om eventuella allergier och specialkost.

– Dubbelkolla att vi har rätt kontaktuppgifter till samtliga vårdnadshavare.

– Ta med ombyte och ytterkläder efter alla väder för lek både inomhus och utomhus.

– Det kan även vara bra att ta med något som gör att barnet känner sig trygg, kanske är det ett gosedjur, filt eller napp.

– Kom ihåg att barnet tittar på vad du gör – om du visar att detta är en rolig och trygg plats känner barnet också det så småningom.

– Vi ser fram emot att träffa er!

Ett barn på förskolan ute på en lekplats