×
 

Om Innovitaskolan Kalix

Vi ser vår tids möjligheter och undervisar därför inte våra elever för en statisk nutid, vi förbereder dem för varje framtid. Hos oss går barn och elever från förskola till årskurs 9.

Skolan som skapar relationer för framtiden

Innovitaskolan Kalix är en grundskola med en integrerad förskola. Här har barnen möjlighet att gå från förskola till årskurs 9. På så sätt hoppas vi att eleverna får en fin start i sin kunskapsutveckling, känner sig trygga och kan skapa goda sociala relationer för framtiden.

Vi har låg omsättning av personal, både i förskolan och grundskolan, vilket skapar trygghet för eleverna. Hos oss har vi en hög andel legitimerade pedagoger och när en ny medarbetare börjar hos oss får de alltid en erfaren mentor som stöd i sitt arbete.

Kunskap, trygghet och trivsel

Vi vill vara skolan där alla elever ska växa, utvecklas och nå framgång. För oss är det viktigt att varje elev når så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar och att de får med sig fina minnen från sin skolgång hos oss. Våra tre ledord – kunskap, trygghet och trivsel – genomsyrar allt vi gör.

För varje framtid

Vi lever i en värld som rör sig allt snabbare. Vi möts ständigt av nya utmaningar, men också möjligheter. Med fokus på framtidens kompetenser utbildar vi våra elever till att bli trygga individer som kan kommunicera fritt och röra sig obehindrat i det nya digitala landskapet. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever rätt förutsättningar i en föränderlig värld.

Om oss som jobbar här

På Innovitaskolan Kalix finns kompetent och engagerad personal med rådande låg omsättning som skapar trygghet bland eleverna. All personal är lika delaktig inom arbetet mot en hög måluppfyllelse, kunskapsutveckling samt allas lika värde. Vi vill på så sätt skapa en känsla av tillhörighet och ge alla elever de bästa möjligheterna i en positiv och inkluderande lärmiljö. Här möter vi varandra med hänsyn och respekt.

Vår vision är att vi är skolan där alla elever ska växa, utvecklas och nå framgång. För oss är det viktigt att varje elev når så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar och att de har med sig fina minnen från sin skolgång hos oss. Våra tre ledord kunskap, trygghet och trivsel genomsyrar allt vi gör.

Förskolebarn äter mellanmål ute i naturen.
Tre elever på Innovitaskolan jobbar med en läsplatta.

Våra lokaler

Skolan är belägen på Näsbyvägen 16, i samma lokaler som Kalix folkhögskola. Vi har ändamålsenliga, ljusa lokaler som är anpassade för alla elevers behov.

Samarbeten på skolan

Vi kombinerar höga ämneskunskaper med samarbeten inom närings- och föreningslivet. Barnen och eleverna får jobba i projekt kopplade till bland annat Generation Pep, som tillsammans med oss som skola ser till att hälsa och rörelse är en naturlig del av skoldagen. Vi samarbetar även med RISE vilket innebär att eleverna får möta experter från olika vetenskaper.

Ökad rörelse på skolan

På vår skola skapar vi möjlighet för ökad aktivitet och trivsel på rasterna. Vi har styrda rastaktiviteter och rastvärdar som finns tillgängliga för eleverna. Aktiviteterna kan vara allt från kullekar och utebandy till att kasta prick m.m. Dessa aktiviteter styrs upp av personalen varje dag och eleverna får möjlighet att vara med när de vill. 

Syftet med organiserad rastverksamhet är att bygga goda vänskapsrelationer och främja värderingar som inkludering, vänlighet och respekt samt förebygga konflikter och mobbning. Genom organiserad rastverksamhet ökar vi också tryggheten och gemenskapen för eleverna.

Två elever åker rutschkana tillsammans.