Säg hej till rektor Emma

“En personalgrupp som skapar goda relationer samt barn och elever som känner att de står i centrum.” Det menar Emma Enström är det viktigaste för att skapa en bra skolgång. I den här intervjun delar Emma med sig av sina tankar kring rektorsuppdraget och ger även tips till vårdnadshavare inför skolvalet.
Emma Enström, rektor på Innovitaskolan Kalix

- Jag har arbetat som rektor sedan 2016 men innan dess var jag utbildad lärare för grundskolans årskurs 1-6 och undervisade främst i matematik, NO-ämnena och svenska, berättar Emma.

- Jag har även arbetat som specialpedagog, som rektor inom förskola, grundskola och gymnasiet i Kalix samt som rektor inom förskola och grundskola i Kalmar kommun där jag varit bosatt de senaste 2,5 åren. Jag flyttade tillbaka till Kalix i februari 2023 och tillträdde då åter tjänsten som rektor på Innovitaskolan Kalix.

Vad tycker du är viktigast för att skapa en bra skolgång? 

- En tydlig organisation som skapar förutsättningar för personalen. En personalgrupp som skapar goda relationer och barn och elever som känner att de står i centrum. Undervisningen är kärnan i verksamheten men hela elevens skoldag är i fokus. 

Vad vill du att eleverna har med sig när de går ut årskurs 9 på Innovitaskolan Kalix?

- Jag vill att eleverna har med sig en positiv känsla av deras skolgång. Att de känner att de fått en trygg, lustfylld och lärorik skolgång. Och att de upplever att de blivit sedda och fått växa och utvecklas utifrån sin egen förmåga. 

Hur skulle du beskriva Innovitaskolan Kalix?

- En trygg och varm skola där eleven är i centrum. En för- och grundskola som är under ständig utveckling med en kompetent och driven personalgrupp som vill skapa de bästa förutsättningarna för eleverna att utvecklas efter sin förmåga. 

Hur tror du att eleverna skulle beskriva skolan? 

- Många elever uttrycker att de tycker att vi har en trygg skola, att alla känner alla. De tycker att undervisningen är lustfylld och att lärarna är bra på att förklara så de lär sig snabbt. 

Vad är ditt bästa tips till vårdnadshavare inför skolvalet? 

- Viktigt att man utgår från sitt barns behov och inte gör skolval utifrån vad kompisar väljer. Besök aktuella skolor och bilda er en uppfattning och våga ställa frågor.