×
 

Hoppa till innehållet

Vanliga frågor

Du är alltid välkommen att ta direktkontakt med oss så hjälper vi dig med frågor och funderingar. Du kan också kika i listan nedan, där har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren. Hoppas att du hittar vad du söker!

Vanliga frågor

 • Ja, vi följer läroplanen.

 • Genom att sätta benämningarna på de pedagogiska koncepten som namn med versal blir det lättare att arbeta med flera sammanhängande områden och nyckelkompetenser inom respektive koncept. Istället för att endast jobba med t.ex utforskande som ett koncept kan Explore täcka ett större område och fler nyckelkompetenser, allt från att eleverna får testa ny digital teknik till att de får utveckla sina kompetenser inom matematik och natur samt få en förståelse för framtidsfrågor.

 • Våra pedagogiska koncept, Innovita Skills, tar avstamp i EU:s åtta nyckelkompetenser som är framtagna för att främja ett livslångt lärande och som ska ge barn och elever rätt förutsättningar i en global och föränderlig värld. Vi har valt att namnge våra pedagogiska koncept på engelska då det knyter an till EU:s nyckelkompetens; kommunicera på främmande språk. Innovitaskolan är en skola för framtiden och eftersom det engelska språket får ta en allt större plats i det svenska samhället vill vi vara en del av utvecklingen.

 • Det går bra att boka en privat visning av skolan. Prata med samordnande specialpedagog eller biträdande rektor om du är intresserad, du hittar kontaktuppgifter på kontaktsidan.

 • Nej, det kostar inget.

 • Se aktuella tider för öppet hus i menyn under Besök oss.

 • Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss på Innovitaskolan! Här hittar du alla våra lediga tjänster.

Om skolan

 • Skolskjuts är något som du ansöker om hos din kommun. Ofta kan du hitta information om hur du ansöker på kommunens hemsida.

  När du sedan får besked om att ni fått skolskjuts beviljad så kontaktar du oss på skolan så hjälper vi till med själva beställningen av skolskjuts. Kontaktperson gällande skolskjuts på skolan är Maria Norlin så du är välkommen att kontakta henne vid ev frågor. Mail: maria.norlin@innovitaskolan.se

 • Ja, maten lagas i vårt eget kök.

 • Förskoleklass–årskurs 9.

 • Vi har ca 60 elever på skolan uppdelade i 8 klasser.

 • Alla elever får de hjälpmedel som de behöver i sin undervisning och flera elever har dator och/eller iPad. Det kan se olika ut, och det är behovet som styr och det gäller i alla årskurser.

Kösystem

 • Om du inte får plats till önskad årskurs flyttas köplatsen årligen upp till aktuell årskurs, tills du själv väljer att kliva ur kön.

 • Elever med rörelsehinder har förtur till vår skola. Därefter tar vi emot ansökande efter antal ködagar, det barn som då stått i kö längst i varje åldersgrupp erbjuds plats först. Ködagarna börjar räknas från den dag du gör en köanmälan till oss.

 • Skolan har fortlöpande intagning. Planeringen startar igång direkt efter årsskiftet.

 • Ja, skolan går efter en rak tidskö. Vi räknar efter ansökningsdatum där den elev som står i kö längst i varje åldersgrupp erbjuds plats först.

 • Har du gjort en ansökan till skolan har ditt barn fått en plats i kön.

 • Tyvärr kan vi inte svara på specifika fall då det beror på hur många som tackar ja till sin erbjudna plats och hur många barn som tas in i varje klass. Kontakta oss för mer information.

 • Har du gjort en ansökan till skolan har ditt barn fått en plats i kön. Blir ni erbjuden en plats kommer ni att bli kontaktade och måste tacka ja inom en viss tid.

Till dig med barn på skolan

 •  

  •      Vid sjukdom avbokar föräldrarna skolskjutsen i god tid innan. Vid sjukdom under skoltid är det föräldrarnas ansvar att skjutsa hem sitt barn.

   

  •      Vid läkarbesök, Olmed, logopedbesök, fritidsaktiviteter m.m. så avbokar föräldrarna skolskjutsen. Dessa resor är inte skolskjuts och av den anledningen beviljas INTE skolskjuts.

   

  •       Vid ev. ändringar t.ex. korttidsvistelse, hämtningstid, lämningstid ska detta meddelas skolskjutsansvarig minst 2 veckor innan. Observera att ni inte själva ska ringa taxibolagen och ändra tider.

   

  •       Vid lov/studiedagar avbokas alla skolskjutsar automatiskt.

   

  •       Vid adressändring och annan större ändring måste ny skolskjutsansökan skickas in om du tillhör Utbildningsförvaltningen. Hör med er kommun vad som gäller för just er.

   

  •       Vid alla nybokningar och ändringar måste föräldrarna själva kontakta respektive taxibolag för att få veta hämtningstid. Skolan får ingen information om detta. Skolan skriver på beställningen när eleven ska vara på plats i skolan.

   

  •       Oftast väntar skolskjutsen bara 5 minuter efter överenskommen tid och åker sedan vidare, gäller både från hemmet och skolan. Om eleven missar skolskjutsen från hemmet är det vårdnadshavarens ansvar att se till att eleven kommer till skolan. Kom du också ihåg att ni behöver påboka hämtningen från skolan då den automatiskt avbokas vid bomkörning.

   

  •       Kom ihåg att om ni ringer och avbokar morgonturen men vill åka ifrån skolan som vanligt på em. så meddela detta tydligt till taxibolaget. Annars avbokas hela dagen.

   

  •       Utbildningsförvaltningen samt vissa kommuner kräver att man skickar in en ny ansökan om skolskjuts inför varje läsår. Hör med er kommun vad som gäller för just er.

   

  •       Endast i förväg bestämda hjälpmedel samt assistenter får följa med i skolskjutsen. Detta för att planeringsansvariga för skolskjutsen planerar rutt och bilar efter denna information. Har ni inte beslut på att assistent eller skrymmande hjälpmedel får tas med så kan detta nekas av chauffören.

   

 • Ledighetsansökan hittar du i SchoolSoft.

 • Du hittar matsedeln på SchoolSoft.

 • Kontakta administratören på skolan. Du hittar kontaktuppgifter på kontaktsidan.

Kontakt

 • Här kan du hitta en lista över skolans personal.

 • Bergtallsvägen 12, 125 60 Älvsjö

Kontakta oss

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss så hjälper vi dig.