×
 

Hoppa till innehållet

Våra profiler

På Innovitaskolan Joriel erbjuder vi profilerna konduktiv pedagogik och kommunikation.

Konduktiv Pedagogik

På Innovitaskolan Joriel lägger vi fokus på människans styrkor och förmågor utan att blunda för hinder vi stöter på i livet. Vi strävar ständigt efter att hjälpa våra elever att bli medvetna om sina förutsättningar, kunskaper och möjligheter. Med hjälp av ökad självkännedom stärker vi elevernas självkänsla och att skapa en realistisk självbild på lång sikt. Profilens målsättning är att stimulera eleven, hjälpa hen att leda en aktiv livsstil och att eleven ska klara sig själv så mycket som möjligt.

Elev i högstadiet som tränar med hjälp av lärare

Konduktiv Pedagogik (KP) är ett ungerskt, specialpedagogiskt kunskapssystem som riktar sig till barn, ungdomar och vuxna med neurologiska skador. Syftet med KP är att utveckla barn med motoriskt funktionsnedsättning till ett så självständigt liv som möjligt. Liggande-, sittande-, finmotoriska- och förflyttningsprogram innehåller många fysiska övningar, men det finns hela tiden en pedagogisk tanke bakom. Undervisningens huvudmål är att underlätta vardagliga situationer och att motivera barn och elever till att ta egna initiativ.

Undervisningen leds av en konduktor med en 4-årig utbildning inom specialpedagogik från Semmelweis University András Petö Faculty i Ungern, alternativt Birmingham i samarbete med NICE (National Institute of Conductive Education). Konduktorn och klassens lärare planerar undervisningen tillsammans för att det konduktiva tänket ska genomsyra hela dagen. Utöver det finns ett nära samarbete med habiliteringsenheten Årsta, vilken är kopplat till vår skola.

Kommunikation

Profilen Kommunikation ingår naturligt i samtliga skolämnen och integreras under hela skoldagen. Vi ser till att individuella kommunikationshjälpmedel används aktivt under hela skoldagen med stöd av personal och eventuell assistent. På Innovitaskolan Joriel har ett flertal elever någon form av AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation). Till dessa hör bland annat ”mersignal”, konkreta föremål, teckenkommunikation, bildkartor med fotografier, PCS-bilder/Bliss, auditiv scanning, pratknappar samt kommunikationsapparater och kommunikationsdatorer som t.ex. MyTobii med exempelvis Snap Core First/E-PODD.

Alla kommunikationsinsatser utgår från elevens egna förutsättningar där hänsyn tas till perception, motorik och kommunikationsutveckling. Personal och medarbetare jobbar ständigt med att stödja elevens kommunikationsutveckling under hela skoldagen genom att agera och att använda sig av elevens olika kommunikationshjälpmedel.

Våra specialpedagoger samverkar för att anpassa kommunikationsinsatser tillsammans med vårdnadshavare, logopeder, resurser, assistenter och pedagoger. Dessa insatser kan bestå av kartläggning av elevens kommunikation, kommunikationsträning individuellt och/eller i grupp, nätverksmöten, handledning och konsultation runt kommunikationshjälpmedel såsom kommunikationskartor. Samarbetet leder till ökad samsyn runt kommunikation, vilket i sin tur stärker elevens identitet, skapar trygghet och för fram elevens språk- och kommunikationsutveckling.

Elev i mellanstadiet som lär sig med hjälp av en iPad tillsammans med en lärare.

Vill du veta mer om Innovitaskolan?