×
 

En grundskola med framtidsfokus

Med fokus på framtidens kompetenser utbildar vi våra elever till att bli trygga individer i en föränderlig värld.

Årskurs 6 till 9

Hos oss på Innovitaskolan Johanneberg går elever i årskurs 6–9. Alla arbetslag har ett eget område där varje klass har ett hemklassrum och där klasserna gemensamt har ett större allrum. I anslutning till allrummet ligger också lärarnas arbetsrum, vilket gör att det alltid finns lärare tillhands för våra elever. Vi lägger stort fokus på vårt elevhälsofrämjande arbete för att eleverna ska känna sig trygga och betydelsefulla på skolan. Utveckling stärks av att möta tydliga vuxna som har ett gemensamt förhållningssätt och som jobbar aktivt för att skapa goda relationer i och utanför klassrummet. Våra elever har en mentor som stöttar deras kunskapsmässiga- och sociala utveckling, mentorn har också ett övergripande ansvar för hela skolsituationen.

Digitala verktyg

Hos oss är IT och digitala hjälpmedel en naturlig del av skolarbetet och alla elever har tillgång till varsin chromebook. Skolarbetet styrs inte av chromebook men den är ett verktyg för att skapa en kreativ och individanpassad utbildning. Tack vare våra digitala verktyg kan vi ta det pedagogiska arbetet ett steg längre. Lärarna arbetar tillsammans i ämneslag med att planera, analysera och utvärdera lektioner i syfte att höja kvaliteten på undervisningen.

För varje framtid

Vi lever i en värld som rör sig allt snabbare. Vi möts ständigt av nya utmaningar, men också möjligheter. Med fokus på framtidens kompetenser utbildar vi våra elever till att bli trygga individer som kan kommunicera fritt och röra sig obehindrat i det nya digitala landskapet. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever rätt förutsättningar i en föränderlig värld.

Moderna verktyg och metoder

Som komplement till den traditionella undervisningen får våra barn och elever tillgång till moderna verktyg och metoder. Det innebär användning av digitala hjälpmedel såväl som att vi går utanför skolans väggar. Vi provar nytt, utvärderar och delar vår kunskap med varandra.

Framtidens kompetenser

Barnen och eleverna får rätt förutsättningar att lyckas tack vare skolans fokus på framtidens kompetenser. Vi stärker deras praktiska och teoretiska kompetens genom att arbeta med problemlösning, ledarskap, nätverkande, entreprenörskap, kommunikation samt hälsa och välbefinnande. Områden som blir allt viktigare.

Engagera varje elev

Genom att skapa intresse för hur kunskapen används engagerar vi varje elev. Att göra undervisningen spännande och engagerande är viktigt enligt modern forskning. Det är också nyckeln till motivation och framgång. Framtiden är spännande och det ska vår undervisning också vara. För alla.

Elev på Innovitaskolan sitter vid sin bänk i klassrummet.