×
 

Om Innovitaskolan Johanneberg

Vi ser vår tids möjligheter och undervisar därför inte våra elever för en statisk nutid, vi förbereder dem för varje framtid. Hos oss går elever i årskurs 6 till 9.

Vi ser individen

Vi är en skola som ligger i pedagogisk framkant, vilket innebär att vi på vetenskaplig grund systematiskt utforskar vår undervisning för att förbättra elevernas lärande. Tillsammans strävar vi efter att varje elev ska bli sedd och lyckas så bra som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Vi har funnits sedan år 2000 och har idag cirka 300 elever från hela Göteborg. Det bidrar till en dynamisk och utvecklande lärmiljö för såväl elever som lärare.

För varje framtid

Vi lever i en värld som rör sig allt snabbare. Vi möts ständigt av nya utmaningar, men också möjligheter. Med fokus på framtidens kompetenser utbildar vi våra elever till att bli trygga individer som kan kommunicera fritt och röra sig obehindrat i det nya digitala landskapet. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever rätt förutsättningar i en föränderlig värld.

Om oss som jobbar här

Alla lärare och övrig personal på vår skola har ett stort, genuint engagemang för elevernas välbefinnande och lärande. Vi är organiserade i arbetslag runt ett mindre antal elever för att eleverna ska känna att vi alltid finns tillgängliga för dem, och har stort fokus på att eleverna ska känna sig trygga och sedda i skolan. Vi planerar alltid vår undervisning i ämneslag, och vi samarbetar alltid runt eleverna i arbetslag.

På Innovitaskolan Johanneberg tror vi på styrkan i samarbete. Vi tror också på ett gemensamt pedagogiskt ledarskap som sätter elevernas bästa i fokus. Lärare och personal arbetar alltid för att varje elev ska nå så långt det går i sin kunskapsutveckling.

Vi jobbar alltid utifrån att det finns ett tydligt samband mellan lärande och hälsa. Elever som lär och lyckas mår bra, och vice versa.

Våra lokaler

Vår skola ligger i centrala Göteborg, mitt emellan Korsvägen och Chalmers. Vi har kompletta lokaler för slöjd och hem- och konsumentkunskap. Idrottsundervisning bedriver vi i en idrottshall där vi hyr in oss.

Tre elever på Innovitaskolan jobbar med en läsplatta.
Elever jobbar med en 3D-printer och dator

Samarbeten på skolan

Vi kombinerar höga ämneskunskaper med samarbeten inom närings- och föreningslivet. Barnen och eleverna får jobba i projekt kopplade till bland annat Generation Pep, som tillsammans med oss som skola ser till att hälsa och rörelse är en naturlig del av skoldagen. Vi samarbetar även med RISE vilket innebär att eleverna får möta experter från olika vetenskaper.

Innovitaskolan Johanneberg är känd för sin goda stämning mellan elever och lärare. Här får eleverna hjälp att utvecklas till sin fulla potential i en positiv och trivsam miljö. Vi ser även till att hålla nära kontakt med vårdnadshavare som alltid är välkomna att lämna synpunkter och kontakta oss.

Skapa i makerspace

På Innovitaskolan Johanneberg är IT och digitala hjälpmedel en naturlig del av skolarbetet. Eleverna på vår skola får till exempel tillgång till NTI:s välutrustade makerspace inne på Chalmers Campus. Här kan de lära sig programmera robotar, skapa prototyper i 3D-skrivare och göra olika typer av tryck.

Detta gör vi i samarbete med NTI Gymnasiet Johanneberg vilket möjliggör att våra elever kan lära sig programmera tillsammans med gymnasieelever redan på högstadiet.

Ökad rörelse på skolan

På vår skola skapar vi möjlighet för ökad aktivitet och trivsel på rasterna. Vi har styrda rastaktiviteter och rastvärdar som finns tillgängliga för eleverna. Aktiviteterna kan vara allt från kullekar och utebandy till att kasta prick m.m. Dessa aktiviteter styrs upp av personalen varje dag och eleverna får möjlighet att vara med när de vill. 

Syftet med organiserad rastverksamhet är att bygga goda vänskapsrelationer och främja värderingar som inkludering, vänlighet och respekt samt förebygga konflikter och mobbning. Genom organiserad rastverksamhet ökar vi också tryggheten och gemenskapen för eleverna.

Elever på Innovitaskolan spelar innebandy.