Tackla utsatthet på nätet

”Tackla utsatthet på nätet” står i fokus under temaveckan

Kränkningar och trakasserier har förekommit bland unga i alla tider. I den tid vi lever i nu sker de flesta kränkningarna via nätet och få unga vet var gränsen går för vad som är lagligt och olagligt. De flesta vet inte heller hur de kan agera när de ser att någon bli utsatt. Den här veckans tema handlar därför om hur man tacklar utsatthet på nätet, ur ett åskådarperspektiv.

Ungdomarna har det betydligt tuffare idag än vi äldre hade det

Kränkningarna på nätet bland unga ökar och trakasserierna blir värre och värre.
Förr i tiden skedde kränkningar och trakasserier mellan unga i den fysiska världen i form av våld och taskiga kommentarer.  Då kunde man gå hem, stänga dörren och få en paus från allt.
Idag går det inte att stänga av på samma sätt eftersom mycket av kränkningarna och trakasserierna flyttat till den digitala världen, där de unga vistas stora delar av dygnets vakna timmar. Det innebär att man tar med sig utsattheten hem även när man ligger under täcket.

Kränkningarna har också blivit värre och värre, det kan tillexempel handla om att man lägger ut nakenbilder som aldrig går att få bort från nätet. Man kan också bli utsatt av anonyma som gömmer sig och många fler kan se att man blir utsatt. Skillnaden mellan det offentliga och det privata har suddats ut och man måste hela tiden uppträda korrekt för att inte göra bort sig och bli utsatt.

Unga behöver veta hur de kan agera när någon blir utsatt

Eftersom unga sällan vet var gränsen går för vad som är lagligt och olagligt och hur de kan agera när de ser att någon blir utsatt fokuserar vi på detta på temaveckan. Vi belyser utsatthet genom att uppmärksamma på skolans skärmar, genom affischer samt att vi pratar om det med eleverna i den öppna miljön. Vi arbetar med att uppmärksamma, på ett diskret sätt, så att ungdomarna vet vart de kan vända sig om de ser någon bi utsatt.

Temaveckorna belyser aktuella och viktiga ämnen

På skolan har vi har vi några temaveckor per termin. Under temaveckorna belyser vi aktuella ämnen. Dessa planeras av värdegruppen på skolan. Värdegruppen består av biträdande rektor, socialpedagog och kurator. Gruppen träffas en gång i veckan för att planera olika aktiviteter för både den öppna miljön och i klassrummet. På vår skola har vi också mobilförbud på skoltid vilket gör att våra elever får en paus från sociala medier och kan ägna sig åt skolan.

Är ditt barn eller någon ni känner utsatt?

På Polisens hemsida finns viktig information om näthat, hur man kan skydda sig och hur man ska agera om man blir utsatt.
https://polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-av-brott/nathat/

På Friends hemsida finns tips, råd och hjälp för unga och föräldrar om nät-mobbing
https://friends.se/kunskapsbanken/fakta/vad-ar-natmobbning/


Johanna Lavin