Säg hej till rektor Lars!

Lars har varit verksam inom skolvärlden sedan 1979, och rektor på Innovitaskolan Johanneberg sedan maj 2021. Att få vara en del av ungdomars lärande, och att arbeta i en miljö där kunskap och utveckling är i fokus, är det bästa med att vara rektor enligt Lars. I den här intervjun berättar han mer om arbetet på skolan, och ger tips till vårdnadshavare inför skolvalet.

Varför bestämde du dig för att bli rektor?

Jag tycker om att arbeta med ungdomar, samt mitt ämne som lärare (musiklärare). Tycker om att leda skolan och organisera och ansvara för ungdomars lärande.

När känner du dig som mest stolt över att vara rektor?

När elever lyckas, och när lärare och personal känner att de lyckas leda eleverna till lärandet. När resultaten för skolan är bra, samt när jag kan se att elever trivs och mår bra på skolan. Att se enskilda elevers resa, till att bli mogna och ansvarstagande ungdomar när de lämnar årskurs 9.

Vad vill du att eleverna har med sig när de går ut årskurs 9 på Innovitaskolan Johanneberg?

Att de lämnar skolan med goda betyg och kunskaper och som mogna ungdomar, där skoltiden har gett dem de bästa möjligheterna inför kommande studier och det yrkeslivet, såväl som familjelivet. Att de har fått möjlighet att mogna socialt, och lärt sig förståelse och värdet av demokratiska principer.

Vad är ditt bästa tips till vårdnadshavare inför skolvalet?

För att man ska kunna känna sig bekväm med sitt skolval och lita på att man gjort ett bra val, bör man kolla upp skolan innan. Risken är att eleverna annars gör ett kompisval, som man kan komma att ångra sedan. Det kan också vara bra för eleverna på högstadiet, att komma i ett nytt sammanhang med nya kamrater, så var inte rädd att prova en annan skola än den geografiskt närmaste.

Vad tycker du är viktigast för att skapa en bra skolgång?

En skola där eleverna trivs, med sina lärare och med skolans miljö. Där de också stimuleras av rastmiljön och kan trivas i ett socialt sammanhang tillsammans med sina kamrater och skapar livslånga vänskapsrelationer.

Hur skulle du beskriva Innovitaskolan Johanneberg?

Innovitaskolan Johanneberg är en skola där lärare och personal gör allt som står i deras makt att hjälpa eleverna till goda studieresultat. Att eleverna lyckas i sina studier är hela tiden i fokus, och det centrala i skolans dagliga arbete.

Hur tror du att eleverna skulle beskriva skolan?

En skola där man trivs med sina lärare och känner att de hela tiden i alla frågor har elevernas bästa som riktlinje.

Hur arbetar pedagogerna på skolan?

Det finns en stark samarbetskultur på skolan, vilket innebär att lärarna samarbetar med varandra i ämneslag, så skolan kan ha en god plan inom varje ämne. Det innebär att eleverna på ett bättre sätt kan nå sin maximala inlärningspotential inom varje ämne, då det inte bara finns en undervisande lärare som kan hjälpa till, utan det finns ämneslag där flera lärare kan vara engagerade i elevens lärande.