En elev på Innovitaskolan visar upp en lärobok för en annan elev

Säg hej till rektor Jenny!

Jenny Tydén är rektor på Innovitaskolan Johanneberg och har erfarenhet av att vara rektor inom både grundskola och gymnasium. Nu ser hon framemot att kunna bidra till elevernas möjlighet till lärande och hälsa så mycket som möjligt även på vår skola.

Jenny har tidigare varit rektor på Lindholmens tekniska gymnasium, samt biträdande rektor på Vittra Kronhusparken. Innan dess har hon även varit lärare på både högstadiet och gymnasiet i svenska och SVA samt idrott & hälsa. På sin lediga tid gillar hon bland annat att spela tennis och rida med familjens två hästar.

Under sin tid som rektor på Lindholmens tekniska gymnasium ansvarade Jenny för att förbättra verksamhetens brister inom trygghet, studiero, rektors styrning och ledning samt extra anpassningar och särskilt stöd.

Vill du berätta mer om ditt arbete på Lindholmens tekniska gymnasium?

Mitt fokus första tiden var att verkligen få syn på vad vi behövde göra och hur vi skulle göra det. Att agera med stark kraft och att driva förändringsarbete med skolutveckling har hela tiden varit min drivkraft. I juni 2021 lyftes samtliga viten som skolan fått av Skolinspektionen och deras återkoppling var att våra insatser varit både oerhört skarpa och väldigt bra.

Som rektor har jag varit inbjuden för att beskriva mitt arbete med skolutveckling till utbildningsutskottet och haft äran av att ha utbildningsministern Anna Ekström på besök på ett av mina program. 

Vårt arbete med skolutveckling gav snabbt resultat i att antalet elever med fulla gymnasiebetyg/studentexamen ökade stort. Genom det arbetet önskade utbildningsministern besöka oss och diskutera våra insatser. Då är man stolt och känner att arbetet synliggörs på ett viktigt sätt.

Vad har varit viktigast för dig som rektor?

Jag tycker att man som rektor ska vara en synlig och tydlig ledare, ha förmåga att snabbt skapa en organisation där en positiv elevsyn präglar arbetet samt skapa förutsättningar för att varje elev ska nå så långt som möjligt. 

Jenny Tydén, rektor på Innovitaskolan Johanneberg

Att se elever utvecklas och driva sitt lärande framåt varje dag är nog det allra roligaste och viktigaste i mitt uppdrag. Men också att möta elever efter att de slutat skolan som berättar hur mycket skolan har betytt för dem!

Vad tycker du är viktigast för att skapa en bra skolgång?

Alla har behov av att få möta och känna trygghet, både elever och alla som arbetar i skolan. Alla i skolan behöver även ta ansvar för hur vi bemöter varandra. 

Man ska också kunna lita på att få god undervisning så att man lär sig det man behöver för framtiden. Som rektor ser jag att trygghet, studiero samt lärares kompetens för arbetet i klassrummet är centralt. 

Vad är ditt bästa tips till vårdnadshavare inför ett skolval?

Kom och besök skolan! Prata med lärare, elevhälsa, rektor och elever. Tänk efter vad som är viktigt för ditt barn. 

Vad vill du att eleverna har med sig när de går ut årskurs 9 på Innovitaskolan Johanneberg?

Jag vill att de ska ha med sig en god självkänsla. De ska även vara rustade med studiestrategier och kunskaper som gör att de är redo för gymnasiet.